Informacje

Jaka przyszłość dla budowy hali sportowej w Nowym Żmigrodzie?

Gmina Nowy Żmigród zrezygnowała z dofinansowania w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych na budowę hali sportowej na terenie miejscowości w ramach „Programu Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2012”. Czy to oznacza, że zadanie, o realizacji którego lokalna społeczność marzy od wielu lat, nie ma już szans powodzenia?

Wizualizacja hali
Wizualizacja hali. © UG Nowy Żmigród

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjęto uchwałę w sprawie wykreślenia z „Programu Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2012” zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy hali sportowej w Nowym Żmigrodzie. Jaki był powód tej decyzji? – pytam wójta gminy Krzysztofa Augustyna.

Chyba jakaś nieścisłość jest w tym pytaniu, ponieważ mamy pozwolenie na halę, która została zaprojektowana w 2010 roku. Chcemy ją wybudować, ponieważ ma spełniać bardzo ważną rolę dla samego Żmigrodu i gminy. Staramy się o pozyskanie środków z różnych źródeł. Kwota, jaką mogliśmy otrzymać w tym rozdaniu pieniędzy dla województwa podkarpackiego, była bardzo niska. To by nam uniemożliwiło pozyskiwanie znacznie większych pieniędzy, a kwota ta nie wystarczyłaby nawet na fundamenty. Wobec tego, po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim uznaliśmy, że będziemy czekać na kolejne rozdanie i czynimy wszystkie możliwe zabiegi o to, żeby pozyskać znacznie większe pieniądze. – wyjaśnia samorządowiec.

W takim razie na jaki czasu inwestycja zostaje zawieszona? – dopytuję. – Przede wszystkim rozpoczęcie inwestycji może nastąpić wtedy, kiedy są zabezpieczone środki, żeby mieć gwarancję, że pieniądze, które są potrzebne do wywiązania się z umowy z przyszłym wykonawcą, zostaną zabezpieczone. Mam nadzieję, że w przyszłym roku własnymi siłami zaczniemy tą inwestycję. – tłumaczy Krzysztof Augustyn.

Kosztorys realizacji przedsięwzięcia – według samorządowca – opiewa na kwotę w granicach czterech i pół miliona złotych. – Zastój na rynku budowlanym daje nadzieje, że po przetargu rzeczywisty wydatek gminy będzie znacznie mniejszy. Po prostu chcemy doprowadzić do realizacji tej sali. – podkreśla wójt.

W budowie obiektu ma partycypować powiat jasielski. – Zostały wyrażone zgody rad, zarówno Rady Gminy, jak i Rady Powiatu, że będziemy uczestniczyć w tym zadaniu. – mówi starosta jasielski Adam Kmiecik. – Jesteśmy skłonni sfinansować w pięćdziesięciu procentach wkład własny, natomiast wójt zobowiązał się do znalezienia programu zewnętrznego, z którego można by było główny ciężar finansowania tego zadania ponieść. Z tego, co mi wiadomo, są przymiarki do kilku programów. Jest szansa, żeby w siedemdziesięciu, może osiemdziesięciu procentach to zadanie zostało dofinansowane, także na samorządzie powiatowym i gminnym spoczywałoby pozostałe dofinansowanie wartości inwestycji. – tłumaczy.

Krzysztof Augustyn: – Chodzi o środki, które są wkładem własnym tych dwóch samorządów. To daje nadzieje na to, że ta hala powstanie. Trzeba powiedzieć, że powiat podszedł do tej inwestycji w sposób, za który należy mu podziękować, bo jedną z funkcji hali to będzie utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w gminie Nowy Żmigród. Jak wiadomo, szkoły ponadgimnazjalne podlegają powiatowi i gest powiatu jest znaczący.

Hala sportowa jest niezmiernie ważną inwestycją dla obu samorządów. Dla Nowego Żmigrodu, który w przyszłości chce starać się o przywrócenie mu praw miejskich prestiżem i szansą na rekreacyjny rozwój miejscowości – z nowoczesnego i profesjonalnie doposażonego obiektu mogłyby korzystać chociażby drużyny sportowe przygotowujące się na zgrupowaniach do ważnych wydarzeń i idące za tym wpływy do lokalnego budżetu. Dla powiatu – być albo nie być szkoły średniej obsługującej rejony Nowego Żmigrodu i sąsiadujących gmin: Krempna czy Osiek Jasielski.

Patrząc na małe zainteresowanie młodzieży Zespołem Szkół w Nowym Żmigrodzie liczymy na to, że dobra baza sportowa zwiększy atrakcyjność tej szkoły i pozwoli tak naprawdę tej szkole funkcjonować, zapewni ilość chętnych młodych ludzi, którzy chcą tam pobierać naukę w liczbie takiej, która będzie się w stanie sfinansować. – przyznaje Adam Kmiecik.

Hala miałaby powstać w miejscu placu zabaw przy gminnym przedszkolu
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Nowoczesna pełnowymiarowa hala sportowa miałaby powstać na działce zlokalizowanej za budynkiem miejscowego przedszkola, na terenie pomiędzy szkołą podstawową, a Zespołem Szkół im. Mikołaja Kopernika. W chwili obecnej ani jedna, ani druga placówka nie dysponują odpowiednimi salami, w których mogłyby się odbywać profesjonalne zajęcia z wychowania fizycznego.

Każda inna lokalizacja była niemożliwa z różnych powodów, albo odległościowych, albo z braku działki. – przyznaje Augustyn.

Przypomnijmy, że projekt budowlany jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród, uchwalonym w 2005 roku przez tutejszą Radę Gminy.

Projekt hali przygotowany przez uprawnionego architekta uwzględnia stworzenie boisk do piłki ręcznej i halowej piłki nożnej o wymiarach 20×40 metrów, a dzięki specjalnemu oznakowaniu nawierzchni będzie można uprawiać tutaj takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, tenis ziemny, koszykówka czy minifutbol.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE