Kultura | rozrywka | edukacja

„Z atelier Mieczysława Wieteski – 60 lat fotografowania” (zapowiedź)

Galeria Jasielskiego Domu Kultury zaprasza na wernisaż wystawy zdjęć znanego Jasielskiego fotografika Mieczysława Wieteski, który odbędzie się 1 października br. o godz. 17. w Jasielskim Domu Kultury. Ekspozycja czynna będzie do końca miesiąca.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Głównym jej tematem będą archiwalne zdjęcia reportażowe, przedstawiające Jasło i okolice, ze zbiorów żony fotografa Aleksandry Wieteski i Felicji Jałosińskiej. Organizatorami wystawy są Jasielski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Mieczysław Wieteska (1914 – 2004 r.) po raz pierwszy z fotografią zetknął się jako uczeń drukarski. Pierwsze zdjęcia wykonał przy pomocy znalezionego i naprawionego aparatu skrzynkowego. Podstaw fotografii profesjonalnej uczył się w zakładzie fotograficznym znanego w Lublinie fotografa Hartwiga. Fotografia stała się jego pasją, z której nie zrezygnował nawet w czasie służby wojskowej. W 1937 r. na w wystawie fotograficznej w Łodzi zdobył I miejsce za reportaż o tematyce sportowej. Pracując w redakcji dziennika „Echo Łódzkie” zajmował się głównie fotografią prasową. Ranny w kampanii wrześniowej 1939 roku, wrócił do Lublina, gdzie otworzył duży zakład fotograficzny, w którym robił zdjęcia legitymacyjne do tzw. kenkart. Aresztowany w 1942 r. zbiegł i ukrywał się na terenie powiatu krośnieńskiego.

Po wojnie powrócił do Lublina i nadal prowadził zakład fotograficzny. Na jakiś czas został oddelegowany do Rzeszowa, a w 1952 r. przeniósł się do Jasła, gdzie przy ul. Tkaczowa 2 założył zakład fotograficzny „Karpaty”. W prowadzonym przez 42 lata atelier zajmował się fotografiką portretową; dokumentował także wydarzenia w mieście i brał udział w wielu wystawach fotograficznych.

Ponadto był m.in. radnym Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, członkiem Krajowej Komisji Fotografów, wiceprzewodniczącym Rzemieślniczej „Solidarności” Okręgu Południowego. Pracował społecznie w Jasielskim Domu Kultury jako instruktor sekcji fotograficznej, działał w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury i wieloma innymi odznaczeniami.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE