Informacje

Dokonania generała Józefa Hallera mają być wzorem do naśladowania przez młodzież ZSUiS

Placówkom edukacyjnym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle (dawnemu Zespołowi Szkół nr 2) przy ulicy Staszica 30 uroczyście nadano imię generała broni Józefa Hallera. Społeczności szkolnej przekazano również sztandar, który od tej pory będzie towarzyszył jej podczas ważnych dla niej i miasta uroczystości.

Pamiątkowa tablica odsłonięta podczas dzisiejszych uroczystości nadania imienia ZSUiS w Jaśle przy ulicy Staszica 30
Pamiątkowa tablica odsłonięta podczas dzisiejszych uroczystości nadania imienia ZSUiS w Jaśle przy ulicy Staszica 30.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
FOTOGALERIA Więcej zdjęć z uroczystości

O dzisiejszych uroczystościach będzie przypominać symboliczny głaz z pamiątkową tablicą, której odsłonięcia dokonali: starosta jasielski Adam Kmiecik, poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz oraz prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków z siedzibą w Jurczycach Leszek Krupnik.

Wartę honorową pod obeliskiem, który poświęcił ksiądz biskup Edward Białogłowski, zaciągnęli harcerze ze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle oraz żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Na tablicy umieszczono wizerunek generała, jeden z jego cytatów: „Służba Ojczyźnie jest Moim prawem” oraz treść: „W hołdzie gen. broni Józefowi Hallerowi zwycięskiemu dowódcy Błękitnej Armii, wielkiemu Polakowi, który zaślubił w Pucku w 1920 r. Polskę z Bałtykiem, mężowi stanu, działaczowi politycznemu i społecznemu, przewodniczącemu ZHP, legendarnemu rycerzowi niepodległości II Rzeczpospolitej, patronowi naszej szkoły. Społeczność szkolna. Jasło, 2012 r.”

Adam Kmiecik
Adam Kmiecik, starosta jasielski: Mówiąc o wartościach moralnych należy zwrócić uwagę, że ich treść czerpiemy z wiedzy, kultury, wiary, naszej historii oraz postaw i zachowań wielkich postaci naszych przodków. Dlatego tak bardzo dzisiaj potrzebne są nam autorytety i wzory do naśladowania. Takim autorytetem i wzorem cnót patriotycznych jest bez wątpienia postać patrona szkoły generała Józefa Hallera. Widzimy w tym wielkim Polaku człowieka, który swoim postępowaniem bezgranicznie podporządkował interesowi Ojczyzny i obywateli. Widzimy wielkiego dowódcę, człowieka, który potrafi budować wielkie strategie wybiegając daleko w przyszłość, nie poprzestając na sukcesie dnia dzisiejszego. Widzimy człowieka, który potrafi zjednywać sobie ludzi, kierować ich postępowaniem, biorąc odpowiedzialność za losy swoje i innych ludzi. Wierzę głęboko, że społeczność Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle właściwie rozumie znaczenie tych wartości w życiu człowieka i wyraża je m.in. poprzez solidną naukę, uczciwą pracę dla dobra wspólnego i na chwałę i pomyślność naszej Ojczyzny.
Fot. © DAMIAN PALAR

Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego Rada Powiatu w Jaśle uchwałą nr XI/68/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku nadała szkołom wchodzącym w skład Zespołu Usługowych i Spożywczych imię generała Józefa Hallera, ustalając ich pełne nazwy w następującym brzmieniu: Technikum nr 2 im. gen. Józefa Hallera, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. gen. Józefa Hallera, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. gen. Józefa Hallera oraz Technikum Uzupełniające nr 2 im. gen. Józefa Hallera.

Akt nadania wręczył na ręce dyrektor Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle Renaty Skórki przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Bogusław Kręcisz.

Były pod uwagę brane inne osoby. Było pięciu kandydatów. W głosowaniu uczniowie i Rada Pedagogiczna wybrali właśnie generała Józefa Hallera jako najbardziej wybitnego Polaka, który miałby być naszym patronem. – powiedziała Renata Skórka.

Obchodząca w bieżącym roku trzydziestolecie swojego istnienia placówka oświatowa otrzymała też nowy sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców. – Chlubne tradycje i godne naśladowania działania podejmowane w tej szkole są podstawową do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki oraz do kierowania się w życiu wartościami przekazanymi przez patrona. – powiedział przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych.

Szkolny sztandar ma kształt kwadratu. Materiał, z którego został wyszyty, zawieszono na drewnianym drzewcu zakończonym metalowym orłem. Na awersie koloru czerwonego, w środkowej części sztandaru umieszczono symbol Orła Białego w koronie, a wokół niego słowa generała Józefa Hallera: „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały A.D. 2011”. Na rewersie koloru kremowego, w środkowej części umieszczono portret generała Józefa Hallera przedstawiający jego sylwetkę w mundurze Błękitnej Armii, a wokół niego napis: „Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych imieniem generała Józefa Hallera w Jaśle”. Sztandar z trzech stron obszyto złotymi frendzlami.

Chcieliśmy godnie reprezentować szkołę w różnych uroczystościach dlatego też sztandar był naszym marzeniem i po wielu staraniach udało nam się to zrealizować. – podkreśla pani dyrektor.

Starosta jasielski Adam Kmiecik w swoim wystąpieniu powiedział: – Sztandar to znak tożsamości i wspólnoty. Łączy ludzi, którzy wyznają te same wartości i mają podobne dążenia. Sztandar to zaszczyt i duma, ale też obowiązek i wyzwania. Sztandar urzeczywistnia jedne z najważniejszych dla życia człowieka wartości takie jak honor i patriotyzm. A poprzez to, że zostaje poświęcony, zyskuje poza wymiarem świeckim jeszcze wymiar religijny, co jest dodatkowo powodem oddawania mu czci. Wielokrotnie mogliśmy zaobserwować jak wielcy tego świata, przywódcy wielkich państw, dowódcy wielkich armii chylą czoła przed sztandarem, a często przed nim klękają i całują jego płat. Znamy z historii, jak wielkim heroizmem, odwagą i męstwem wykazywali się żołnierze broniący swojego sztandaru i wartości, które reprezentował. Jak bardzo narażali swoje zdrowie i życie, starając się odzyskać utracony sztandar. Dzisiaj nikt od nas nie wymaga takich ofiar i poświęcenia. Nikt też nie chce wykradać naszego sztandaru, ale wielu często się go wyrzeka, zapominając o wartościach, które symbolizuje, różnie tłumacząc sobie te wartości, dopasowując je do sytuacji i własnych korzyści.

Patrona i nowego sztandaru gratulowali także byli żołnierze Armii Krajowej. – Ten szkolny sztandar będzie Was młodzi przyjaciele mobilizował do krzewienia idei ojczyźnianego patriotyzmu. Niech napis na tym sztandarze leży Wam na sercu w codziennej Waszej pracy. My AK-owcy kombatanci życzymy Wam, byście zawsze Wasze poczynania łączyli z treściami patriotyzmu. I tu pragniemy przypomnieć, że takie uroczystości zawsze traktujemy jako zachętę do pobudzania refleksji, a nawet dyskusji w środowiskach młodzieży i dorosłych o potrzebie ciągłości tradycji i zachowań tych cech, które świadczą o tożsamości narodu. Niszczący upływ czasu, który przerzedza nasze szeregi, rodzi siłą rzeczy pytanie kto i co po nas? Świadomość tego, co niesie czas i nieuchronność utraty możliwości działania, nas interesuje. Dlatego kombatanci AK-owskiego ruchu oporu teraz mają nadzieję, że młodzi przyjaciele, a szczególnie harcerstwo, będą przejmować kanony ojczyźnianego patriotyzmu. – zwrócił się do społeczności szkolnej prezes jasielskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Witold Świdrak.

O związkach generała Józefa Hallera z ziemią jasielską mówił podczas dzisiejszych uroczystości prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap.

Trzykrotnie przebywał w naszym mieście. Najpierw, jeszcze pod rozbiorami, kiedy 15 września 1904 odwiedził Jasło i dokonał wizytacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Później przebywał na naszej ziemi we wrześniu 1914 roku, kiedy na tym terenie tworzył legion wschodni. Przebywał 1 września w Dębowcu i tam miało miejsce coś szczególnego. Otóż generał Haller zawierzył siebie i legion wschodni Matce Bożej Saletyńskiej. Później przybył do Jasła. Przeprowadzał ćwiczenia z ochotnikami i szkolił jak najlepiej młodych ludzi z tego terenu, żeby walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Po raz trzeci generał przybył na naszą ziemię w 1932 roku, znów we wrześniu. 17 września przebywał w Jaśle i spotkał się z członkami Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i członkami Związku Hallerczyków, a później udał się wraz z żołnierzami do Dębowca i tam dokończył śluby, które wcześniej składał w 1914 roku. Otóż podziękował za wstawiennictwo u Boga dębowieckiej Maryi i jako wotum wdzięczności zostawił swój order Virtuti Militari. Dużo by można było mówić o samej postaci tego wybitnego Polaka. Mam nadzieję, że środowisko tej szkoły i środowisko jasielskie będzie pamiętać zawsze o tym wielkim człowieku. Cześć Jego pamięci! – powiedział Wiesław Hap.

W marcu 2012 roku miasto oddało hołd generałowi Hallerowi nadając jego imię rondu u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Alojzego Metzgera wzdłuż drogi krajowej nr 28.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dokonania generała Józefa Hallera mają być wzorem do naśladowania przez młodzież ZSUiS”

  1. Niezmiernie dziękujemy Zarządowi Powiatu, że łaskawie podzielił się wiedzą o nagrodach Zarządu dla nauczycieli. Zastanawiające, dlaczego nie wysłał tych wieści na jasielskie portale. Przecież to niezmiernie interesujące. Czyżby w tym roku starczyło pieniążków na uhonorowanie więcej nież jednego kandydata z niektórych szkół, co nie udało się w zeszłym roku? A dla zainteresowanych link http://www.powiat.jaslo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2150&Itemid=49

  2. a gdzie są zdjęcia z imprezy na dworze? gdzie filmik? chciałbym to widziec a moge sie założyć ze uczniowie z kołaczyc także. prosze o jego dodanie