Kultura | rozrywka | edukacja

Koncert w jasielskim „Kościółku”: In virtute tua Domine (zapowiedź)

Koncert „In virtute tua Domine”, poświęcony bł. Janowi Pawłowi II z okazji Dnia Papieskiego, odbędzie się w niedzielę (14 października) o godz. 19. w kościele p.w. św. Stanisława BM w Jaśle. Będzie to kolejny koncert z cyklu „Peregrynacje muzyczne”, zorganizowany przez Jasielski Dom Kultury, pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Wstęp wolny.

Zapowiedź Wydarzenia
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Wystąpią znakomici śpiewacy: Anna Krawczyk – sopran, Jan Mędrala – kontratenor, Szczepan Kosior – tenor, Dawid Biwo – bas oraz znany dobrze bywalcom „Peregrynacji muzycznych” Zespół Instrumentów Historycznych „Risonanza”, tym razem w składzie: Anna Śliwa – skrzypce barokowe, Maciej Wulw – skrzypce barokowe, Agnieszka Oszańca – wiolonczela barokowa, Michał Tyrański – trąbka, Paweł Gajewski – trąbka, Andrzej Zawisza – klawesyn.

Program koncertu wypełnią utwory sakralne jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XVIII wieku – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, uznanego za ostatnią wielką indywidualność muzyki staropolskiej. Zaprezentowane zostaną zarówno utwory a cappella, jak i wokalno – instrumentalne operujące barokową techniką koncertującą. Zabrzmią motety i hymny, a zwieńczeniem koncertu będzie siedmioczęściowa kantata Completorium – muzyczne opracowanie wieczornego nabożeństwa czyli Komplety – mówi Anna Śliwa, skrzypaczka, koncertmistrz Risonanzy.

***

Zespół Instrumentów Historycznych Risonanza zawiązał się w 2008 r. w wyniku współpracy trojga muzyków: skrzypków – Anny Śliwy i Macieja Wulwa oraz klawesynisty Andrzeja Zawiszy.

W miarę potrzeb programowych do współpracy zapraszani są inni artyści z nurtu wykonawstwa muzyki dawnej. – Poszukiwania repertuarowe ukierunkowane są na szukanie związków między gatunkami, stylami i szkołami kompozytorskimi. Idea przewodnia dla tworzenia kolejnych programów koncertowych to motyw wędrówki – peregrynacje przez style, epoki, miejsca i nastroje. Repertuar stanowią najświetniejsze dzieła epoki baroku. Słowo rezonans, zawarte w nazwie zespołu, można rozumieć wielorako, nie tylko jako pobudzenie do drgania składników instrumentu, ale też jako oddźwięk emocjonalny, wzajemne inspiracje między kompozytorami danej epoki, jako ślady wpływu szczególnych miejsc – miasteczek, klasztorów, pałaców. Miejscem macierzystym zespołu jest Jasło, a zwłaszcza Kościół p.w. św. Stanisława BM – wyjaśnia Anna Śliwa.

Program koncertu „In virtute tua Domine”
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1667 – 1734)
Laetatus sum
Tota pulchra es Maria
Jesu corona Virginum
Ave Maris Stella
In virtute tua Domine
Sub tuum praesidium
Completorium:
– Cum invocarem
– In te, Domine, speravi
– Qui habitat
– Ecce nunc benedicite
– Te lucis ante terminum
– In manus tuas
– Nunc dimittis

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE