Informacje

Trwają zapisy na Jasielski Uniwersytet Dziecięcy

Już od 8 października w Urzędzie Miasta w Jaśle przyjmowane są zapisy na Jasielski Uniwersytet Dziecięcy. Zapisy trwać będą do 15 października, bądź do momentu wyczerpania limitu 100 miejsc. Małymi studentami Juniwersytetu mogą dzieci w wieku 6-9 lat (rocznik 2003 – 2006) z terenu Miasta Jasła.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy
 
Jasielski Uniwersytet Dziecięcy to edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie, którego celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata u dzieci poprzez udział w interaktywnych wykładach.

W ramach Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbywać się będą wykłady z różnych dziedzin wiedzy: humanistyka, matematyka, przyroda, region, kultura. Wykłady prowadzone będą przez nauczycieli akademickich i ekspertów z różnych dziedzin nauki i życia, ale dostosowane będą do możliwości rozwojowych dzieci. Równolegle z zajęciami dla dzieci oferowane będą zajęcia dla rodziców i opiekunów prowadzone przez doświadczonych pedagogów i psychologów.

W Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym przewidziano 100 miejsc dla przyszłych studentów. Każdy student Juniwersytetu otrzyma identyfikator oraz indeks. Na zakończenie roku akademickiego każde dziecko, które uczestniczyło w wykładach otrzyma dyplom Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Zajęcia na Juniwersytecie odbywać się będą 1-2 razy w miesiącu w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle, ul. Na Kotlinę 8. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.juniwersytet.pl. lub w Urzędzie Miasta pod numerem telefonu 13 44 86 329.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE