Informacje

Kwesta na Starym Cmentarzu: w hołdzie założycielowi straży pożarnej w Jaśle

Po raz czwarty młodzież, harcerze oraz osoby publiczne znane w środowisku lokalnym będą kwestować na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle. Dzięki „złotówkom”, które trafiają do puszek kwestujących dzięki hojności osób odwiedzających groby swoich bliskich, udało się do tej pory uchronić przez całkowitym zniszczeniem trzy wiekowe pomniki. A potrzeby są znaczne większe.

Tomasz Kasprzyk przy nagrobku Romualda Palcha
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jasielski Stary Cmentarz jest cennym dokumentem naszej historii. To świadectwo czasu i prawdy. Dlatego Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Zielonej, który powstał 16 października 2009 roku, czyni starania, aby ten cenny dokument naszej historii zachować właśnie poprzez odnowę starych pomników nagrobnych, wskazanych do remontu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. – mówi Tomasz Kasprzyk, skarbnik Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza.

Przez dwa świąteczne dni (czwartek 1 i piątek 2 listopada) w godzinach od ósmej do osiemnastej przed bramą wejściową na utworzony w 1784 roku cmentarz przy ulicy Zielonej tradycyjnie kwestować będą przedstawiciele Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza, młodzież z „pierwszego” liceum, harcerze z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, parlamentarzyści ziemi jasielskiej: Alicja Zając i Bogdan Rzońca.

Po raz pierwszy do inicjatywy włączą się komendanci straży pożarnej: st. bryg. Wiesław Latoszek i mł. bryg. Bogdan Ziemba. – W związku z tym, że w tym roku zbieramy na odnowę pomnika nagrobnego Romualda Palcha i jego rodziny, który to Romuald Palch przyczynił się do utworzenia w Jaśle straży pożarnej. Był jej pierwszym naczelnikiem i stąd właśnie komendant straży będzie wspierał nas w tegorocznej kweście. – powiedział.

Przed tegoroczną kwestą Tomasz Kasprzyk podkreśla, że „ważnym jest, aby mieszkańcy Jasła traktowali stare nagrobki jako wspólne dziedzictwo kulturowe oraz przejaw więzi z dawnymi pokoleniami mieszkańców Jasła”.

Zachęcam do udziału w kweście. Każda „złotówka” jest bardzo cenna dla nas, bo to umożliwi nam dalszą odnowę pomników nagrobnych. Ratujemy te pomniki od dalszego ich niszczenia, a patrząc na obecny stan wielu pomników nagrobnych to muszę powiedzieć, że jeżeli my dzisiaj tego nie ocalimy to następne pokolenie nie będzie miało czego ratować. – podkreślił skarbnik społecznego komitetu.

Od 2009 roku udało się zebrać prawie trzydzieści tysięcy złotych. Przy dotacjach przekazanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz miasto Jasło udało się odrestaurować trzy nagrobki. Bo takie też założenia postawili sobie inicjatorzy powołanego komitetu – musimy odnowić co najmniej jeden pomnik nagrobny każdego roku.

Społeczny komitet powstał 16 października 2009 roku, czyli mieliśmy już trzy kwesty. Z pierwszej kwesty odnowiliśmy figurę świętego Jana Ewangelisty z 1879 roku. Jest to najstarsza sygnowana rzeźba na jasielskim Starym Cmentarzu. Podczas drugiej kwesty udało nam się odnowić Pietę na grobie Wojciecha Pietrzyckiego, którą wykonał artysta kamieniarz z Jasła Józef Sroczyński. Podczas ostatniej kwesty odnowiliśmy pomnik nagrobny rodziny Kleczkowskich. Jest to pomnik tuż przy wejściu przez małą bramę do jasielskiej nekropolii. Ale muszę tutaj zaznaczyć, że społeczny komitet korzysta oczywiście z pieniędzy pozyskanych podczas kwest, ale również z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wsparcia i to bardzo dużego wsparcia finansowego i organizacyjnego Urzędu Miasta Jasła. Chciałbym z tego miejsca podziękować burmistrzowi Andrzejowi Czerneckiemu i całej Radzie Miasta Jasła za to, że w uchwalanych budżetach zawsze przeznacza pewną kwotę na ratowanie zabytków, w tym zabytków sztuki cmentarnej na Starym Cmentarzu. – powiedział Tomasz Kasprzyk.

Jasielską nekropolię i jej wspaniałe zabytki możemy uratować od zapomnienia nie tylko w ciągu dwóch świątecznych dni, wrzucając symboliczną „złotówkę” do puszek kwestujących. Chętni chcący wesprzeć inicjatywę mogą wpłacać środki na konto bankowe Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle nr konta: 17 8627 1011 2001 0030 3895 0001.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kwesta na Starym Cmentarzu: w hołdzie założycielowi straży pożarnej w Jaśle”

  1. Komendanci PSP całą swoją karierę kwestują od imprezy do imprezy, może niech coś w końcu dadzą do puszki.