Kultura | rozrywka | edukacja

Legendy ziemi jasielskiej (zapowiedź)

Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z Jasła i powiatu jasielskiego do wzięcia udziału w VI Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W tym roku tematem konkursu będą „Legendy ziemi jasielskiej”. Prace można składać w JDK do końca października br.

Zapowiedź Wydarzenia
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Celem konkursu jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawanie dziejów i dorobku dziedzictwa kulturowego naszego regionu poprzez legendy i baśnie ludowe, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych, pobudzanie wrażliwości na sztukę oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej – mówi Ewa Kusiak, instruktorka plastyki w JDK, główna organizatorka konkursu.

Przyjmowane będą prace wykonane indywidualnie, w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, itp.), z wyłączeniem tzw. technik nietrwałych (wyklejanie z użyciem plasteliny, ziaren, traw, usypywanie itp.). Obrazki zostaną ocenione w trzech kategoriach: prac uczniów klas I-III szkół podstawowych, uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalistów.

Autorzy najlepszych zostaną nagrodzeni i wyróżnieni podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 9 listopada br. w Galerii JDK. Ekspozycję można będzie zwiedzać do końca listopada br.

Szczegółowe informacje o przeglądzie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej JDK: www.jdkjaslo.pl.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE