Informacje

Przed Wszystkimi Świętymi zakończy się remont bramy cmentarnej

Jeszcze w tym tygodniu zakończą się prace renowacyjne zabytkowej bramy cmentarnej przy ul. Zielonej, a także przy grobie rodziny Kleczkowskich. W sumie wartość wykonanych prac wyniosła 93 tysiące złotych.

Brama cmentarna
Brama cmentarna przed (po lewej) i po remoncie.
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Prace remontowo-konserwatorskie bramy głównej cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle rozpoczęły się początkiem czerwca po uzyskaniu zezwolenia na przeprowadzenie prac od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach prac wykonano między innymi rekonstrukcję wątku ceglanego muru, wykonanie wzmocnienia fundamentowania, przychwycenie zachowanych partii tynków szlachetnych, usunięcie nawarstwień z powierzchni obiektu oraz kompleksową konserwację kutej stalowej bramy wejściowej. Koszt prac wyniósł 66 tysięcy złotych, z czego 20 tys. zł przekazał Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach dotacji na prace konserwatorskie. Pozostałe środki pochodziły z budżetu miasta.

Równolegle do remontu bramy głównej cmentarza, przystąpiono do renowacji nagrobka rodziny Kleczkowskich znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie bramy. Prace objęły wykonanie nowego fundamentu pod postument wraz z izolacją, rekonstrukcję elementów obramienia, uzupełnianie ubytków w kamieniu z wykonaniem zbrojeń, renowację kutego ogrodzenia. Wartość prac to 27 tys. zł, z czego 10 tys. przekazał Społeczny Komitet Odnowy i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle, a 17 tys. zł pochodziło z budżetu Miasta Jasła.

Prace konserwatorskie przy obydwu zabytkach, zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonał konserwator dzieł sztuki Mirosław Babicz.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE