Kultura | rozrywka | edukacja

W Galerii JDK: Jasło sprzed lat

Ponad 100 wielkoformatowych zdjęć Mieczysława Wieteski (1914-2004) ze zbiorów wdowy po fotografie Aleksandry Wieteski oraz Felicji Jałosińskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego można – do końca października br. – oglądać w Galerii Jasielskiego Domu Kultury.

Wernisaż wystawy
© JASIELSKI DOM KULTURY

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia, głównie reportażowe, przedstawiające przede wszystkim Jasło i okolice oraz portrety. Większość z nich, to reprodukcje fotografii, wykonane staraniem Felicji Jałosińskiej.

Poniedziałkowe (1 października br.) otwarcie ekspozycji zgromadziło liczne grono jaślan zainteresowanych historią swojego miasta i ludzi z nim związanych. Wśród gości wernisażu byli przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Jaśle. – Sztuka fotografowania, to umiejętność malowania światłem. To umiejętność uchwycenia chwili, uchwycenia emocji, i takim właśnie fotografem dokumentalistą był Mieczysław Wieteska – mówił otwierający wystawę Janusz Szewczyk, dyrektor JDK, zapraszająco do zwiedzania. Felicja Jałosińska natomiast podziękowała wszystkim, którzy służyli jej pomocą podczas 1,5-rocznej pracy przy przygotowywaniu ekspozycji. Oprawę muzyczną otwarcia wystawy zapewniła Aleksandra Tocka, wokalistka JDK.

Szerzej w najbliższym Obiektywie Jasielskim.

***

Mieczysław Wieteska (1914 – 2004 r.) po raz pierwszy zetknął się z fotografią jako uczeń drukarski w Lublinie. Podstaw fotografii profesjonalnej uczył się w zakładzie znanego w Lublinie fotografa Hartwiga. Fotografia stała się jego pasją, z której nie zrezygnował nawet w czasie służby wojskowej. W 1937 r. na w wystawie fotograficznej w Łodzi zdobył I miejsce za reportaż o tematyce sportowej. Pracując w redakcji dziennika „Echo Łódzkie” zajmował się głównie fotografią prasową. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku służył w lotnictwie. Ranny wrócił do Lublina, gdzie otworzył duży zakład fotograficzny, w którym robił zdjęcia legitymacyjne do tzw. kenkart, a jednocześnie działał w konspiracji. Aresztowany w 1942 r. zbiegł i ukrywał się na terenie powiatu krośnieńskiego. Po wojnie wrócił do Lublina i nadal prowadził zakład fotograficzny. W 1952 r. przeniósł się do Jasła, gdzie przy ul. Tkaczowa 2 założył zakład fotograficzny „Karpaty”. W prowadzonym przez 42 lata atelier zajmował się fotografią portretową; dokumentował także wydarzenia w mieście i brał udział w wielu wystawach fotograficznych, a JDK prowadził społecznie kółko fotograficzne. Ponadto był m.in. radnym Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, członkiem Krajowej Komisji Fotografów, wiceprzewodniczącym Rzemieślniczej „Solidarności” Okręgu Południowego. Pracował społecznie w Jasielskim Domu Kultury jako instruktor sekcji fotograficznej, działał w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury i wieloma innymi.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE