Informacje

Złoty jubileusz jasielskiego „Ekonomika”: szkoła otrzymała imię Jana Pawła II

Zespół Szkół nr 4 obchodził złoty jubileusz swojego istnienia. W ciągu minionego pięćdziesięciolecia szkoła wykształciła ponad dziesięć tysięcy osób. Dziś ta jedna z najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w kraju otrzymała oficjalnie imię jednej z najwybitniejszych postaci współczesnego świata – Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zorganizowane w Jasielskim Domu Kultury obchody jubileuszu przyciągnęły na spotkanie osoby tworzące pięćdziesięcioletnią historię „Ekonomika”: byłych dyrektorów szkoły, byłych i obecnych nauczycieli wychowawców oraz pracowników administracyjnych, absolwentów i obecnie kształcące się młode pokolenie, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych.

W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej wszyscy zaproszeni goście mieli okazję raz jeszcze spotkać się z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami ze szkolnych ławek oraz dawnymi wychowawcami i powspominać minione lata.

Dzięki kilkunastominutowej produkcji filmowej przygotowanej przez Telewizję Obiektyw, w telegraficznym skrócie przedstawiono początki istnienia szkoły ekonomicznej w Jaśle, aż po dzień dzisiejszy.

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W okolicznościowym wystąpieniu dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Robert Niemiec (zarządzający placówką od 1997 roku) podkreślił, że „jubileusze kryją w sobie niespotykaną moc”.

Z jednej strony to potęga doświadczeń i wspomnień. Z drugiej zaś to ogrom planów i wyzwań. Dzisiaj jesteśmy w działaniu tej mocy, obchodząc radosny jubileusz pięćdziesięciolecia szkoły. Szkoły dla tych, którzy się z nią zetknęli, niepowtarzalnej, charakterystycznej. Nie tylko ze względu na piękną bryłę znanego wszystkim jaślanom budynku, ale przede wszystkim na atmosferę, która w jej murach od pół wieku panuje. Ta atmosfera otwartości i serdeczności towarzyszy nam również dzisiaj. Mogę powiedzieć „ja to mam szczęście”, że w tym momencie przyszło mi być dyrektorem tej szkoły. Szkoły, którą ukończyło do chwili obecnej 10 356 absolwentów. Dzisiaj są oni najlepszymi jej ambasadorami w kraju i za granicą, sprawując różne funkcje, urzędy, stanowiska. W ich wspomnieniach szkoła to postacie kolegów, koleżanek, twarze nauczycieli, pracowników, dyrektorów, których pracę i zaangażowanie, przychylność i serdeczność dostrzega się w miarę upływu lat. Dzisiaj, z półwiecznej perspektywy, mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że obecne sukcesy szkoły mają swoje podwaliny w ich pracy, bezinteresownym zaangażowaniu i czymś co jest charakterystyczne dla „Ekonomika” – pozytywnej pasji i wrażliwości. – powiedział.

Nie zapomniał też o swoich poprzednikach, dzięki którym szkoła znajduje obecnie wielkie uznanie wśród szkół ponadgimnazjalnych nie tylko na Podkarpaciu, ale i w całym kraju.

Byli nimi: nieżyjący już Jan Mrozek (w latach 1962-1984), Roman Kędzior (1984-1991), Bogdań Rzońca (1991-1997).

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiejszy Zespół Szkół nr 4 w Jaśle tworzą trzy typy szkół: trzyletnie liceum ogólnokształcące kończące się egzaminem maturalnym (z klasami matematyczno-informatyczną, społeczno-medialną oraz matematyczno-językową), czteroletnie technikum ekonomiczne umożliwiające zdobycie matury oraz kwalifikacji zawodowych w wybranej specjalizacji oraz zasadnicza szkoła zawodowa.

Uczniowie mają do dyspozycji klaso-pracownie, które z biegiem lat zmieniały nie tylko swój wygląd zewnętrzny, ale były także systematycznie doposażane w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Dzisiaj tradycyjne tablice, na których pisano kredą, przechodzą powoli do lamusa, a w ich miejsce wchodzą tablice interaktywne, podpięte do sieci komputerowej z dostępem do Internetu.

O tych wszystkich osiągnięciach tworzących półwieczną historię „Ekonomika” mówił podczas dzisiejszego jubileuszu dyrektor Robert Niemiec.

Szkoła w roku swego jubileuszu może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Myślę jednak, że największym osiągnięciem są dobre wspomnienia jej absolwentów, ich doskonałe przygotowanie do dalszej nauki na studiach wyższych, zdobywane stopnie naukowe, zadowolenie wykładowców i pracodawców, którzy doceniają trud szkoły. Na szczególną uwagę zasługują trzy aspekty pracy szkoły: jej otwartość rozumiana także jako możliwość kształcenia się w niej młodzieży niepełnosprawnej. Atmosfera integracji panująca w „Ekonomiku” sprawia, że nie ma mowy o jakichkolwiek dysfunkcjach, które utrudniałyby uczniom zdobywanie wiedzy, uzyskiwanie osiągnięć choćby w postaci po raz kolejny zdanych egzaminów zewnętrznych: matury oraz egzaminu zawodowego. Szkoła w roku jubileuszowym jest szkołą na wskroś europejską, mając swoje miejsce w sieci szkół europejskich, z którymi dokonujemy wymiany młodzieży, dzielimy się doświadczeniami, współpracujemy na szerokiej niwie tematów. Szkoła w roku jubileuszowym to także szkoła ciągle rozwijająca się, wchodząca w przyszłość w postaci nowych, perspektywicznych kierunków kształcenia, zarówno ogólnokształcącego w ramach uznanego na rynku edukacyjnym liceum ogólnokształcącego, jak i uświęconego tradycją kształcenia zawodowego, które znalazło swoje uznanie w postaci jednego z najwyższych miejsc w rankingu szkół w Polsce. Przed jasielskim „Ekonomikiem” stoją na najbliższe lata ogromne wyzwania, związane z utrzymaniem pozycji lidera pozytywnych zmian, dążeniem do rozwoju i nowoczesności, ale też utrzymaniem narodowych pięknych tradycji i zawsze związanego ze szkołą poczucia patriotyzmu.

Starosta jasielski: „Ekonomik” szkołą szanowaną i cenioną w całym kraju

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W imieniu organu prowadzącego szkołę starosta jasielski Adam Kmiecik podkreślił, że „dzisiaj Zespół Szkół nr 4 jest szkołą szanowaną i cenioną, z powodzeniem konkurującą z najlepszymi szkołami nie tylko na Podkarpaciu, ale również w całym kraju”.

Pragnę wyrazić podziękowania dla obecnych i byłych nauczycieli tej szkoły, że z powodzeniem wzięli na siebie trud kształtowania młodych charakterów oraz nauki życia zamkniętego w ramy programowe poszczególnych przedmiotów. Dla każdego z nas okres szkoły ponadgimnazjalnej, wcześniej szkoły średniej był czasem szczególnym. Czasem, w którym przemieniamy się z trochę starszego dziecka, za którego większość ważnych decyzji podejmują rodzice w dorosłą dojrzałą osobę, która sama stanowi o swojej przyszłości i przyszłości innych ludzi. A podczas tej przemiany musimy jeszcze zmierzyć się z buntem dorastania wyrażanym na wiele sposobów oraz zachłyśnięciem się dorosłością. Bez waszej pomocy i zaangażowania, drodzy nauczyciele i wychowawcy, wielu z nas nie przeszłoby tej trudnej drogi. Za cały wasz trud serdecznie dziękuję. Przez lata mury tej szkoły opuszczały kolejne roczniki absolwentów, którzy z powodzeniem stawiali czoła wezwaniom swoich czasów. Dzisiaj wielu z nich jest tutaj razem z nami. Przybyli do Jasła z różnych miejsc. Nie tylko po to, aby spotkać koleżanki i kolegów ze szkolnej ławki, ale przybyli również, a może przede wszystkim po to, aby wyrazić szacunek swojej szkole, raz jeszcze podziękować swoim nauczycielom, wychowawcom, wspomnieć tych, którzy odeszli. – mówił ze sceny Jasielskiego Domu Kultury do zaproszonych gości starosta.

Razem z przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle Bogusławem Kręciszem wręczyli na ręce dyrektora Roberta Niemca symboliczną Uchwałę Nr XXVIII/186/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 sierpnia 2012 roku nadającą szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Sokoła 6, tj. IV Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Integracyjnymi, Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 z dniem 1 września 2012 roku imię Jana Pawła II, ustalając ich pełne nazwy w następującym brzmieniu: IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 im. Jana Pawła II. Dokument do pobrania tutaj.

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiaj poprzez uroczyste nadanie imienia Jana Pawła II szkoła zyskuje doskonałego sprzymierzeńca i wspaniałego opiekuna. Czyż można sobie wymarzyć lepszego patrona, lepszy wzór do naśladowania? Karol Wojtyła jako nauczyciel i wychowawca, który posiadał doskonały kontakt z młodzieżą, który poprzez swoją olbrzymią sumienność sam zgłębiał swoją wiedzę i w sposób dostosowany do możliwości odbiorcy przekazuje ją uczniowi. Który w sposób czynny spędza z młodzieżą czas wolny, uprawiając różne dyscypliny sportu oraz ukazując młodemu człowiekowi piękno przyrody i kształtując jego charakter. Karol Wojtyła jako uczeń bardzo sumiennie podchodzący do swoich obowiązków, czynnie biorący udział w życiu szkoły, rozwijający wszechstronnie swą osobowość działając w różnych kółkach zainteresowań, czynnie uprawiający sport. Wspaniały kolega potrafiący również w pożyteczny sposób spędzać czas wolny, umiejący zachować proporcje w tych wszystkich płaszczyznach czasu wolnego, nauki, relaksu. Jak sam powiedział, z kolegami chodził po maturze na kremówki. I wreszcie Karol Wojtyła jako człowiek. Dla wielu z nas niedościgniony wzór do naśladowania. Tutaj powiniem powiedzieć tylko jedno słowo: po prostu święty. – powiedział starosta.

Kurator oświaty: do tej szkoły uczęszczało również moje dziecko

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro swoje słowa podziękowania skierował szczególnie do byłych i obecnych pedagogów, kształtujących młode pokolenia jaślan na przestrzeni minionych pięćdziesięciu lat.

Dzisiejszy dzień dla absolwentów wszystkich roczników to również powrót do tamtych ludzi, którzy tutaj kształcenia dokonywali. Do tych nauczycieli, którzy potrafili wskazać swoim uczniom co jest ich mocną stroną. Potrafili pokazać, aby nie bać się tego, co nieznane. Potrafili wskazać obszary, w których rozwój musi nastąpić i pokazali każdemu młodemu człowiekowi jego wartość. Dzisiaj myślę, że przyszedł czas, aby nisko pokłonić się wszystkim pedagogom z tamtych lat i powiedzieć krótko: „dziękujemy wam bardzo”. Dziękujemy za takie kształcenie, ale dziękujemy również za to, że potrafiliście tak skutecznie przekazać kolejnym pokoleniom pedagogów, w tym tych, którzy kształcą dzisiaj, wasze metody, formy pracy i te ideały, które wpajaliście w młodych ludzi. Dzięki takiemu działaniu, dzisiaj możemy się cieszyć, że jasielski „Ekonomik”, zwany pieszczotliwie przez obecnych uczniów „Cegielnią” jest wspaniałą szkołą i osiąga znakomite wyniki w zdawalności egzaminów zewnętrznych, ale również wyniki w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i przeglądach. Dzisiaj przyszedł czas, aby pedagogom, którzy trudzą się dziś nad kształceniem młodego pokolenia bardzo gorąco podziękować. Życzę szkole dalszego wspaniałego rozwoju. Życzę wszystkim pedagogom, panu dyrektorowi dalszych ambitnych planów. Życzę radości ich realizowania i życzę abyście byli szczęśliwi z efektów, które uzyskujecie. – powiedział.

Dla niego to wyjątkowa placówka oświatowa również z innego względu. – Do tej szkoły uczęszczało również moje dziecko. Dziękuję Państwu za trzy lata trudzenia się nad wychowaniem i wykształceniem. – dodał.

Były dyrektor: „Ekonomik” jest jak wartościowa książka

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dyrektor szkoły w latach 1991-1997, obecnie poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca porównał pięćdziesięcioletnią historię szkoły do wartościowej książki, którą powinno przeczytać się „od deski do deski”.

Mamy bardzo wiele powodów, żeby dobrze i długo świętować to pięćdziesięciolecie. Bądźmy dumni z tego, co wydarzyło się w tym minionym czasie. Myślę, że spokojnie ten jubileusz możemy porównać do dobrej książki w twardych okładkach. W każdej z takich książek na pierwszej stronie są autorzy – Wy – nauczyciele, wychowawcy, pracownicy. Bardzo ważna jest też treść każdej książki. Jak w każdej dobrej książce czytamy wszystko, nie pomijamy niczego co jest ważne. Tak było w tej szkole przez te pięćdziesiąt lat. Każdy wiersz dobrej książki jest ważny i w tej szkole każdy nauczyciel, każdy uczeń był bardzo ważny zawsze. Każda dobra książka zawsze leży na dobrym miejscu. Nigdy nie widziałem w tej szkole książek w kącie. Nigdy nie było tak, żeby ktoś kto nawet może miał powody, był w jakikolwiek sposób pomijany. Ta szkoła miała i ma świetnych „pisarzy” i znakomitych „czytelników.” Więc bądźmy dumni z tego, co wydarzyło się w minionym pięćdziesięcioleciu, bo przecież wszyscy lubimy te książki, które kończą się dobrze, z dobrą puentą. – powiedział.

Podczas sobotniego jubileuszu głos zabrali także: senator RP Alicja Zając, europoseł Elżbieta Łukacijewska, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki oraz przedstawiciel europosła Tomasza Poręby Mateusz Lechwar.

W trakcie obchodów wręczono odznaczenia oraz nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej odznaczyła Medalem Komisji Edukacji Narodowej Pawła Dołęgę (pracującego w szkole od 1998 roku). Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Elżbieta Kalisz-Niemiec (pracująca w szkole od 1992 roku). Nagrodę Zarządu Powiatu w Jaśle wręczono Robertowi Niemcowi oraz Bożenie Gogosz (pracującej w szkole od 1995 roku).

W imieniu całej społeczności jasielskiego „Ekonomika” dyrektor placówki wręczył patronom honorowym obchodów złotego jubileuszu oraz jej byłym dyrektorom medal pięćdziesięciolecia jako wyraz wdzięczności i zaangażowania w jej nieustanny rozwój: staroście jasielskiemu Adamowi Kmiecikowi, Podkarpackiemu Wicekuratorowi Oświaty w Rzeszowie Antoniemu Wydro, dyrektorowi szkoły w latach 1984-1991 Romanowi Kędziorowi oraz dyrektorowi szkoły w latach 1991-1997 Bogdanowi Rzońcy.

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W budynku szkoły starosta jasielski Adam Kmiecik, Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro oraz absolwentka placówki Anna Kamińska-Grzesiak odsłonęli pamiątkową tablicę wmurowaną dla upamiętnienia obchodów 50-lecia jasielskiego „Ekonomika”, ufundowaną przez wdzięcznych absolwentów. Poświęcił ją biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej ksiądz Edward Białogłowski.

Z okazji jubileuszu została wydana księga pamiątkowa „50 lat jasielskiego Ekonomika”.

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika Jubileusz 50-lecia jasielskiego Ekonomika

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Złoty jubileusz jasielskiego „Ekonomika”: szkoła otrzymała imię Jana Pawła II”

  1. Najgorętsze podziękowania za atmosferę tej szkoły , za klasę i poziom kierowania tą placówką od 1997 roku składam p.Robertowi Niemcowi