Informacje

Gminne Święto Niepodległości w Nowym Żmigrodzie

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu po raz pierwszy odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości. Organizatorami było Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Wójt Gminy, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Gminne Święto Niepodległości w Nowym Żmigrodzie
Fot. © Marek SROKA

Obchody 94 rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości rozpoczęła wizyta delegacji z kwiatami przy pomniku AK w Tokach. Do składu delegacji weszli: Prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu Jerzy Dębiec, Wójt Gminy Krzysztof Augustyn, wice wójt Radosław Kujawski, Komendant Gminny OSP Adam Durał oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Źrebiec.

Następnie w sanktuarium Błogosławionego księdza Władysława Findysza została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny a po niej uczestnicy przemaszerowali ulicami Nowego Żmigrodu, najpierw złożono kwiaty pod pomnikiem na Placu Kościuszki; stąd uroczysta defilada udała się na cmentarz parafialny w Nowym Żmigrodzie aby oddać cześć tym którzy polegli w obronie ojczyzny a spoczywają w mogiłach na tym właśnie cmentarzu.

W marszu udział wzięły poczty sztandarowe z gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, zespołu szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Ochotniczych Straży Pożarnych a także ludowców z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodatkowo defiladę ubogacił udział klasy wojskowo-policyjnej z Liceum w Nowy Żmigrodzie, która w mundurach maszerowała na czele orszaku.

Po złożeniu hołdu poległym uczestnicy święta udali się do budynku GOK-u, gdzie czekała nich lekcja patriotyzmu przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum a także ognisko muzyczne pod kierownictwem Tadeusza Źrebca.

Podczas uroczystego apelu dzieci i młodzież przedstawiły historię Polski od czasu pierwszego rozbioru w 1772 roku do czasów solidarności i obrad okrągłego stołu w 1989. W montażu słowno-muzycznym nie zabrakło pieśni patriotycznych, które skłaniały do refleksji czym tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest patriotyzm.

Z lekcji patriotyzmu wypłynęło proste przesłanie, które najlepiej zdefiniował muzyk Lech Makowiecki:

Pytasz mnie: „Co to jest PATRIOTYZM?”…
Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi…
Patriotyzm na dziś – to mieć dzieci…
I wychować je… Na dobrych ludzi…

Zapoczątkowane w tym roku obchody gminnego Święta Niepodległości będą kontynuowane w następnych latach aby społeczeństwo nie zapomniało czym dla ich przodków była Ojczyzna i jak wiele krwi przelało się na ziemi po której na co dzień stąpamy.

Marek Sroka

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Gminne Święto Niepodległości w Nowym Żmigrodzie”

  1. Najbardziej imponujący był wieniec złożony na cmentarzu z I wojny światowej. Spoczywający tam żołnierze to okupanci, którym w dniu wczorajszym odmówiono pamięci. To była naprawdę ważna lekcja historii i patriotyzmu w lokalnym wydaniu.