Informacje

Ignacy Łukasiewicz patronem Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle

Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Szkolnej 38 w Jaśle będzie patronował Ignacy Łukasiewicz. Podobnie jak funkcjonującemu w tym samym budynku Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Obie placówki edukacyjne tworzą jeden Zespół Szkół Miejskich nr 3.

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

O nadanie imienia wnioskowali do burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego wspólnie: Rada Pedagogiczna, Rady Rodziców oraz Samorządy Uczniowskie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

W uzasadnieniu napisali: „(…) Obserwując dotychczasowe działania, dostrzegamy potrzebę zintegrowania środowiska uczniowskiego ISP 12 ze środowiskiem Gimnazjum nr 2 poprzez zjednoczenie wszystkich podmiotów Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle wokół wspólnego patrona. Oparte na wzorcu patrona oddziaływania wychowawcze, zapoczątkowane już na pierwszym etapie edukacyjnym i kontynuowane aż do zakończenia trzeciego etapu, staną się wówczas spójne. Wspólny patron przyczyni się także do budowania specyficznej więzi między młodszymi i starszymi uczniami naszej szkoły, do zintegrowania ze sobą obu społeczności uczniowskich ZSM nr 3 w Jaśle i tworzenia wspólnej tradycji. Pragniemy, aby wzorem także dla uczniów ISP 12 stały się piękne ideały wielkiego Polaka, konstruktora, przemysłowca, społecznika, filantropa Ignacego Łukasiewicza. Jego życiowa postawa, nacechowana pracowitością i dążeniem do solidnego przygotowania zawodowego, żarliwym patriotyzmem, pasją społecznikowską oraz wiarą w powodzenie pracy rozumnej i dobrze zorganizowanej, nie straciła na aktualności i powinna być znakomitym wzorem do naśladowania już od najmłodszych lat. Stanowi ona drogowskaz godnego postępowania oraz pomoże wychowywać uczniów ISP 12 na ludzi wielkiego serca, szerokich horyzontów umysłowych, którzy – wzorem patrona – w życiu wytrwale dążyć będą do jasno wyznaczonych celów. (…)”.

Pod wnioskiem podpisali się: Przewodnicząca Rady Pedagogicznej Aleksandra Zajdel-Kijowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 Aneta Podolska-Kamińska, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ISP nr 12 Szymon Michałowski, Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Dominik Wróbel oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Natalia Socha.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy aprobacie siedemnastu radnych obecnych na poniedziałkowej sesji miejskiej.

Jest to uchwała porządkująca nazewnictwo w tej szkole. W tej chwili jest ona oficjalnie nazywana Zespołem Szkół Miejskich nr 3 Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza. Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12, która funkcjonuje w tej szkole nie ma imienia. W związku z tym nadaje się, tak jak pozostałym podmiotom, imię Ignacego Łukasiewicza. Ta szkoła, jeśli chodzi o Ignacego Łukasiewicza ma kącik pamięci, kultywuje tradycje związane z Ignacym Łukasiewiczem, co roku odbywają się konkursy w tej szkole dotyczące Ignacego Łukasiewicza. Jest to w pełni zasadne. – wyjaśnia Leszek Znamirowski, drugi zastępca burmistrza miasta Jasła.

Ignacy Łukasiewicz jest Honorowym Obywatelem Miasta Jasła. Od roku szkolnego 2002/2003, czyli dziesięć lat, patronuje Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. O pamięci wybitnego krajana przypominają: tablica pamiątkowa na jednej z kamienic w centrum miasta, w której prowadził swoją aptekę, obelisk przy ulicy Lwowskiej w miejscu, gdzie założył pierwszą na świecie destylarnię ropy naftowej oraz jedna z ulic zlokalizowanych na osiedlu Ulaszowice. Na Starym Cmentarzu przy ulicy Zielonej znajduje się także nagrobek jego córki – Marianny.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE