Informacje

W Jaśle nie wzrośnie podatek od posiadania psów. Mieszkańcy zapłacą więcej za środki transportowe

Mieszkańcy Jasła zapłacą w przyszłym roku za posiadanie psa taką samą kwotę, jaka obowiązywała w 2012 roku. W poniedziałek radni przyjęli uchwałę, która ustala wysokość stawki podatku na dotychczasowym poziomie.

Herb Miasta Jasła

W 2013 roku osoby fizyczne posiadające w swoim gospodarstwie domowym czworonoga zapłacą sześćdziesiąt złotych za rok. Za posiadanie drugiego i kolejnego następnego zwierzęcia będzie pobierana roczna opłata w wysokości sześćdziesięciu pięciu złotych. Przypomnę, że maksymalna stawka opłaty od posiadania psów na 2013 roku wynosi w naszym kraju 119,93 złotych.

W podjętej uchwale znalazł się też nowy zapis. Miasto zwolni na okres dwunastu miesięcy od obowiązku płacenia podatku osoby, które wezmą pod opiekę czworonogi znajdujące się pod opieką miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (m.in. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami). Pod warunkiem, że osoba ta przedłoży zaświadczenie nabycia psa, wydane przez wyżej wymieniony podmiot.

Z tego tytułu samorząd zaplanował dochody do własnego budżetu na poziomie około 31 tysięcy złotych.

Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, po jej uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Od przyszłego roku wzrośnie wysokość podatku od środków transportowych, tj. od samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. W 2013 roku dochody z tego tytułu są szacowane na 1 025 000,00 złotych, co stanowi wzrost o 40 tysięcy złotych.

Szczegółowe dane w załączniku (do pobrania tutaj – plik w formacie .pdf).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE