Informacje

Piętnaście lat JKMiRD na rzecz rozwoju sportów motorowych i profilaktyki BRD

W bieżącym roku Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego obchodzi jubileusz piętnastolecia swojego istnienia. Z tej okazji, podczas uroczystego zakończenia sezonu motorowego i rocznego podsumowania działalności statutowej jednej z najprężniej działających organizacji w powiecie jasielskim, jego zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia oraz statuetki za całokształt działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Józef Biernacki
Józef Biernacki, wielki społecznik ziemi jasielskiej, od piętnastu lat prezesuje Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego. Organizacja liczy sobie dzisiaj ponad dwustu działaczy i działania prężnie na niwie rozwoju sportów motorowych, profilaktyki BRD i ratownictwa drogowego.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
FOTOGALERIA Zdjęcia z podsumowania sezonu 2012

Wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko wręczył Odznaki Honorowe Polskiego Związku Motorowego: staroście jasielskiemu Adamowi Kmiecikowi, wiceprezesowi Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Rolandowi Szafarzowi (Złotą), właścicielowi firmy „Elekt” Jasło Czesławowi Fiałkiewiczowi, komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesławowi Latoszkowi, Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Jaśle ppłk. Andrzejowi Nykielowi, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Folklorystycznego „Wrzos” w Dębowcu Agacie Pucykowicz (Srebrną), właścicielom firmy ARGUS Jasło sp. z o.o. Annie i Piotrowi Bialikom, prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisławowi Święchowi, koordynatorce programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” z ramienia Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku Iwonie Mostowskiej oraz działaczom Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Stanisławowi Błasikowi oraz Stanisławowi Bolkowi (Brązową).

Kapituła „Orły 2006”, której przewodniczy prezes firmy Trans-Wiert sp. z o.o. Jasło Zbigniew Myśliwiec, postanowiła uhonorować osoby oraz instytucje wspierające działania organizacji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży w powiecie jasielskim. Numerowane statuetki trafiły do: dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Stefana Pinderskiego (nr 67), Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (nr 68), koordynator programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” Iwony Mostowskiej (nr 69), Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty w Rzeszowie Antoniego Wydro (nr 70), właściciela firmy ASTRA-Słodycze Stanisława Stasiowskiego (nr 71) oraz wydawcy portalu regionalnego terazJaslo.pl Damiana Palara (nr 72).

Podczas spotkania, które odbyło się po zakończeniu XII Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości, podsumowano działania statutowe Klubu w 2012 roku. I tak w bieżącym roku kalendarzowym załogi Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego brały udział w dziewiętnastu imprezach w sportach motorowych, z czego najważniejsze znaczenie mają Mistrzostwa Okręgu Rzeszowskiego w Konkursowej Jeździe Samochodem i dwóch imprezach o randze turystyczno-nawigacyjnej.

Po ośmiu eliminacjach (Bircza, Krosno, Lubenia, Kolbuszowa, Mielec, Kańczuga, Krosno, Jasło) prym wiedzie załoga Waldemar Chochołek (kierowca) – Marcin Trzeciak (pilot), która w klasie powyżej 2000 centymetrów sześciennych stawała na najwyższym stopniu podium czterokrotnie, dwukrotnie zajęła drugie i dwukrotnie trzecie miejsce.

Klub był współorganizatorem dwóch zlotów samochodów terenowych 4×4: w sierpniu na terenie gminy Osiek Jasielski i we wrześniu na terenie Czarnorzek w powiecie krośnieńskim.

W bieżącym roku dziewięciu działaczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego wzięło udział w dwóch szkoleniach na sędziów sportów motorowych stopnia okręgowego (organizowanych w lutym przez Automobilklub Biecki oraz w marcu przez Automobilklub Małopolski w Krośnie). Ponadto działacze zapewnili obsługę sędziowską podczas pięciu imprez zewnętrznych.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego zorganizował trzy kursy na stopień ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego, który ukończyło 85 osób (na przełomie stycznia i lutego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Dukli oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie oraz w marciu dla strażaków-ochotników z Zimnej Wody, Szebni i Żółkowa w gminie Jasło). Ratownicy drogowi z dłuższym stażem doskonalili swoje umiejętności podczas XXXIII Zlotu Ratowników Drogowych w Leżajsku. Prezes Józef Biernacki pełnił tam funkcję przewodniczącego jury, a dwie załogi reprezentujące Klub zajęły odpowiednio: III miejsce Zbigniew Moskal (kierowca) – Justyna Puchyrska (pilot) i XI miejsce Mateusz Domaradzki (kierowca) – Barbara Lorenc (pilot) na siedemnaście startujących załóg. Ponadto działacze brali udział w zabezpieczeniu sześciu imprez.

W kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego: byliśmy organizatorami i współorganizatorami finałów gminnych, miejskiego oraz powiatowego 35. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz finału powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od lutego do czerwca na zlecenie Grupy LOTOS S.A. realizowaliśmy konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić odblaski” skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych powiatu jasielskiego, a od początku roku szkolnego 2012/2013 po raz szósty przystąpiliśmy do realizacji programu profilaktycznego „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. Prawie tysiąc dwieście dzieci, pierwszoklasistów z całego powiatu jasielskiego, zostało wyposażonych w materiały edukacyjne oraz światełka odblaskowe, przekazane nieodpłatnie przez Grupę LOTOS S.A., która w Jaśle ma swoją spółkę-córkę. We wrześniu gościliśmy w Jaśle wyjazdowe posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady BRD. – wylicza prezes Józef Biernacki.

Warto zaznaczyć, że Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego w Warszawie przyznał Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego organizację w 2013 roku finału krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Jeszcze nigdy województwo podkarpackie nie było gospodarzem finału krajowego turnieju. – podkreśla Biernacki.

Każda akcja prowadzona przez działaczy Klubu jest skrupulatnie notowana i zamieszczana w Internecie pod adresem: www.jkmird.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE