Informacje

Plastyczne wizje dzieci i młodzieży na temat gospodarki odpadami

Stu dwudziestu laureatów konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w samorządach zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zostało we wtorek nagrodzonych dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Ich prace można było oglądać w holu Jasielskiego Domu Kultury.

Konkurs plastyczny
Plastyczne cudeńka wykonane przez dzieci i młodzież można było oglądać w holu Jasielskiego Domu Kultury.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
FOTOGALERIA Więcej zdjęć z finału konkursu

W ramach realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle programu edukacyjnego pod hasłem „Szukamy rady na nasze odpady” ukierunkowanego na działania z zakresu edukacji ekologicznej zostały ogłoszone dwa konkursy plastyczne skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie wszystkich dwudziestu samorządów skupionych wokół Związku (Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków).

Pierwszy z nich dotyczył wykonania formy przestrzennej z odpadów opakowaniowych wtórnych (nie będących odpadami niebezpiecznymi) i był skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Drugi polegał na opracowaniu komiksu ekologicznego, poświęconego: promowaniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, promowaniu ekologicznego stylu życia, pokazywaniu mieszkańcom jak ogromna ilość szkodliwych substancji trafia do środowiska, zachęcaniu do przeciwdziałania niedozwolonym zachowaniom mieszkańców np. tworzeniu dzikich wysypisk, czy spalaniu plastikowych opakowań w piecach domowych. Został adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum.

Koordynatorem konkursu ze strony Związku była Magdalena Norberciak.

Całe przedsięwzięcie przebiegało etapowo. Do dnia 21 września szkoły chcące wziąć udział w konkursie, zgłaszały swój akces do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Później uczniowie wykonywali prace. W wyniku wewnętrznej selekcji zostało wyłonione po jednej najlepszej pracy w danej kategorii wiekowej ze szkoły i dostarczone do siedziby urzędu miasta lub gminy. Stamtąd zostały przekazane do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który powołał komisję konkursową. W jej skład weszli przedstawiciele organizatora oraz artyści plastycy.

To, co uczniowie stworzyli na papierze lub w formie przestrzennej, zostało poddane ocenie pod względem pomysłowości, oryginalności, staranności i samodzielności wykonania, przesłania ekologicznego oraz zgodności z tematem i celami konkursu. Jurorzy spośród nadesłanych prac wyłonili laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii z terenu każdej gminy.

Do konkursu przystąpili uczniowie z około osiemdziesięciu szkół z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Bardzo dziękujemy za udział w tym konkursie, bo ochrona środowiska przed odpadami jest dla nas niezmiernie ważna. Rocznie mieszkańcy Polski produkują prawie dziesięć milionów ton odpadów, z tego na jednego mieszkańca przypada około trzystu kilogramów rocznie. Chciałam zaznaczyć, że w Polsce niestety tylko około siedem procent odpadów jest odzyskiwanych. Czyli to, o czym uczymy się podczas tych konkursów jest po to, żebyśmy wspólnie umieli dbać o środowisko, które powinniśmy chronić przed odpadami. – powiedziała Maria Lignar, dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle.

Głównym donatorem nagród w konkursie był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Przedsięwzięcie wsparły finansowo również wszystkie gminy Związku (ze składek członkowskich) oraz firma Plastekol Organizacja Odzysku S.A. z Jasła.

Laureatów honorowali w Jasielskim Domu Kultury burmistrzowie i wójtowie gmin oraz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki.

Wszyscy przygotowali prace pod hasłem „Szukamy rady na nasze odpady”. W takiej sytuacji, jak mamy nową ustawę o gospodarce odpadami, te zachowania z jednej strony proekologiczne, z drugiej strony kształtujące świadomość związaną z pewnym kłopotem, jakim są odpady, czyli obowiązki segregacji, nie byle jakiego podejścia do zagospodarowania odpadów mamy pełną świadomość, że większego wpływu na rodziców nie ma nikt oprócz ich dzieci. Dlatego chcemy od najmłodszych zaczynać i właśnie poprzez takie konkursy kształtować ich właściwe zachowania i podejście do tego tematu. Jest część związana z rysowaniem komiksów, część z różnymi przestrzennymi pracami. To wszystko z myślą o tym, jak właściwie postępować z odpadami. – powiedział burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.

Finał konkursu uświetnił występ młodzieży ze Studia Tańca AT Dance z Jasła.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE