Informacje

Światowy Dzień Rzucania Palenia – kampania społeczna 2012 w powiecie jasielskim

Miesiąc listopad jest tym okresem, w którym w całym kraju intensyfikowane są działania na rzecz ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu. W trzeci czwartek listopada corocznie w całym kraju obchodzony jest Dzień Rzucania Palenia związany z kampanią społeczną Rzuć Palenie Razem Z Nami.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Jaśle
Fot. © PSSE w Jaśle

W naszym powiecie w związku z tą kampanią została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna. Inicjatorem i koordynatorem podjętych działań była Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Jaśle, współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu działająca w ramach Młodzieżowej Rady Powiatu. Stoiska informacyjno – edukacyjne zostały zorganizowane w Jaśle – na płycie rynku, w Nowym Żmigrodzie oraz Kołaczycach.

Celem akcji była popularyzacja wiedzy w zakresie skutków zdrowotnych palenia, zagrożeń wynikających z tzw. palenia biernego, metod radzenia sobie z nałogiem, a także przybliżeniu społeczeństwu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych (miejsca ustawowo objęte zakazem palenia). Młodzież wraz z opiekunami z dużym zapałem i zaangażowaniem podjęła inicjatywę udzielając przechodniom informacji dotyczących problemu, rozdając ulotki informacyjne oraz gadżety związane z kampanią (opaski odblaskowe z napisem „Stop paleniu”, breloczki „Wyłącz palenie”, naklejki, baloniki dla dzieci itp.).

Ponad wszelką wątpliwość palenie jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka szeregu schorzeń (nowotwory, w tym najczęściej występujące to rak płuc i krtani, ponadto choroby serca, mózgu, naczyń krwionośnych, Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc i inne) oraz zaostrzenia ich przebiegu. Należy jednocześnie wyraźnie podkreślić, że palenie jest główną modyfikowalną przyczyną występowania tych schorzeń oraz przyczyn umieralności.

Decyzja o rozpoczęciu palenia, jego kontynuowaniu lub zaprzestaniu palenia jest indywidualną decyzją każdego z osobna, naszym celem było wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i świadomości co do konsekwencji zdrowotnych podejmowanych decyzji.

Inne działania podejmowane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną na rzecz ograniczenia zdrowotnych skutków palenia tytoniu i przeciwdziałaniu uzależnieniom głównie wśród dzieci i młodzieży to ogłoszenie Konkursu na Plakat Promujący Styl Życia Bez Nałogu Palenia. Konkurs organizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Jasła, Starostwem Powiatowym w Jaśle oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle, adresowany do dzieci i młodzieży z całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych z całego powiatu. Celem konkursu jest wzmocnienie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze na rzecz walki z nałogiem palenia tytoniu. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w najbliższym czasie o czym będziemy informować.

Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania wpisują się w realizację ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta”.

(PSSE Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE