Kultura | rozrywka | edukacja

Sztuka w obiektywie WSCHODU

30 października 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się kolejne spotkanie Klubu Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD, poświęcone tym razem sztukom wizualnym. Poprowadziła je Aleksandra Zajdel, członkini klubu, artystka, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Spotkanie Klubu Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Wprowadzeniem do tematu była prezentacja dzieł najbardziej znanych artystów różnych epok i nurtów, co dało możliwość bliższego poznania kształtującej się na przestrzeni wieków historii sztuki. Od Leonarda Da Vinci, Michała Anioła przez Rembrandta, Velasqueza aż do A. Warhola i innych wybitnych twórców współczesnych, których prace wzbudzały żywe zainteresowanie, ale i wiele kontrowersji. Zastanawiano się między innymi, dlaczego praca wyglądająca dość infantylnie i banalnie może być warta miliony dolarów lub w jakim celu artyści wykorzystują performance do realizacji swych projektów. Te i inne kwestie skłoniły zebranych do dyskusji, czym właściwie jest sztuka współczesna, jaki jest jej sens i funkcja.

W drugiej części spotkania swoje prace zaprezentował Paweł Kaleta – członek WSCHODU, fotograf. Zaznaczył, że ważne dla niego jest uchwycenie emocji fotografowanych obiektów, wtedy zdjęcia są o wiele bardziej interesujące dla odbiorcy. Na szczególną uwagę zasługują jego prace przedstawiające dziką naturę, są wysoce pomysłowe i profesjonalne.

Mamy nadzieję, że dyskusja o sztukach wizualnych zaowocuje wkrótce wizją wystawy prac członków klubu.

(WSCHÓD, MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE