Kultura | rozrywka | edukacja

W MDK-u: rozdanie nagród laureatom konkursów

We wtorek (27.11) w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom dwóch konkursów: plastycznego „Skrzydlata rodzina” i konkursu plastyczno – fotograficzno – ekologicznego „Nasz karmnik”. Konkursy te były skierowane do dzieci i młodzieży z powiatu jasielskiego. Nadesłano 177 prac z 20 szkół z naszego powiatu. Wybrano 19 zwycięskich prac, a autorom 11 przyznano wyróżnienia.

Laureaci konkursu ekologicznego
Fot. © MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

Wręczanie nagród połączone było z wykładami wygłoszonymi przez Karolinę Adamską (ornitolog, obrączkarz ptaków, wolontariusz Akcji Carpatica w Myscowej) oraz Sławomira Czyżowicza (student leśnictwa UR w Krakowie, wolontariusz Akcji Carpatica). W swoich prezentacjach poruszyli oni następujące tematy: „Ptaki naszych okolic”, „Dokarmianie ptaków” oraz „Akcja Carpatica”.

Po zakończeniu części edukacyjnej naszego spotkania rozpoczęło się wręczanie nagród. Nasi laureaci otrzymywali dyplomy oraz upominki rzeczowe od dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury – Grażyny Leńczuk, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle – Ryszarda Hebdy, od Jadwigi Chart z Kacpackiej Spółki Gazownictwa Spółka Z O.O.; Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle oraz od Joanny Banach z Wydziału Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Fundatorem nagród w konkursie był Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle, który ufundował także nagrody w konkursie wiedzy „Znam ten głos – to na pewno kos”. Konkurs ten był organizowany w ramach działalności sekcji turystycznej Młodzieżowego Domu Kultury, a jego rozstrzygnięcie miało miejsce 23 listopada 2012 r.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE