Kultura | rozrywka | edukacja

Weź udział w jasielskim dyktandzie! (zapowiedź)

Pod naszym patronatem

Wszystkich miłośników języka polskiego Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza do udziału w dyktandzie „Jasielszczyzna zna polszczyznę”, które odbędzie się 27 listopada 2012 r. o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Dyktando przygotuje Agata Hącia, specjalistka z dziedziny językoznawstwa, wykładowca na Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka programów o języku w Polskim Radiu.

Zaproszenie
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Dyktando będzie podsumowaniem realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle projektu „U-MÓWMY SIĘ NA…POLSKI!”. Nie będzie to stresujący konkurs, ale zabawa słowem, w której każdy będzie mógł sprawdzić swoje językowe umiejętności. Poprzez wspólne napisanie dyktanda chcemy zachęcić do bliższego przyjrzenia się polszczyźnie i zwrócenia uwagi na sprawność i poprawność językową. Nie będzie ocen w szkolnym stylu – nagrodzeni zostaną najlepsi, a wszyscy pozostali, za zaangażowanie w promowanie poprawnej polszczyzny, zajmą zaszczytne drugie miejsce – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle.

Biegłość ortograficzna będzie sprawdzana w czterech kategoriach:
– uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
– gimnazjaliści,
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
– osoby dorosłe.

W dyktandzie wezmą udział dzieci i młodzież ze szkół uczestniczących w projekcie oraz partnerzy i sprzymierzeńcy Biblioteki, ale zależy nam szczególnie na udziale wszystkich mieszkańców Jasielszczyzny, którym bliska jest polszczyzna. Chętnych prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres aktywni@mbp.jaslo.pl.

Po części pisemnej uczestnicy wysłuchają wykładu Agaty Hąci „Czy kapucyni piją cappuccino?” oraz występu artystycznego wokalistów Jasielskiego Domu Kultury.

Zapraszamy do wspólnej językowej zabawy!

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Patronat nad projektem objęli: Burmistrz Miasta Jasła, Starosta Jasielski, Podkarpacki Wicekurator Oświaty.

Partnerami projektu są: Urząd Miasta Jasła, Powiat Jasielski, Jasielski Dom Kultury, Firma Tekpud, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Sielsky, Hornblend, SBP Oddział w Jaśle.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE