Kultura | rozrywka | edukacja

Wyłoniono laureatów eliminacji gminnych Podkarpackiego Konkursu „Literatura i dzieci”

W dniu 20 listopada 2012 r. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle gościł 51 uczestników eliminacji gminnych Podkarpackiego Konkursu LITERATURA I DZIECI. Tegoroczna edycja konkursu, którego organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, odbywa się pod hasłem „Krajobrazy”.

Konkurs
Fot. © MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

Podczas eliminacji odbywających się w Gminie Jasło uczestnicy prezentowali wybrane utwory w formie recytacji, piosenki, inscenizacji i prac plastycznych.

Do etapu rejonowego obejmującego powiaty: jasielski, krośnieński i brzozowski zakwalifikowali się:

w kategorii wiekowej klasy I – III szkoły podstawowej

recytacja
Wiktoria Górska – SP nr 4 w Jaśle,
Roksana Węgiel – SP nr 4 w Jaśle,
Joanna Harmata – SP w Opaciu,
Jakub Serwa – SP w Opaciu,
Fili Preisner – MDK w Jaśle

piosenka:
Jakub Bućko i Maciej Czyżowicz (duet) – SP nr 4 w Jaśle,
Katarzyna Preisner – Jasielski Dom Kultury

inscenizacja wiersza:
„Najpiękniejszy pałac” – SP nr 2 w Jaśle

w kategorii wiekowej klasy I – III szkoły podstawowej

recytacja:
Jakub Tocki – SP nr 10 w Jaśle,
Filip Nowak – MDK w Jaśle,
Maria Preisner – MDK w Jaśle

piosenka:
Aleksandra Ślusarczyk – Jasielski Dom Kultury,
Julia Zielińska – Jasielski Dom Kultury.

20 prac plastycznych ze szkół: SP nr 11 w Jaśle, SP nr 4 w Jaśle, SP nr 2 w Jaśle oraz MDK w Jaśle zostały przekazane do WDK w Rzeszowie, gdzie komisja artystyczna wyłoni zwycięzców.

Eliminacje rejonowe odbędą się 23 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. Reprezentantom Gminy Jasło życzymy powodzenia!

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE