Informacje

„Nie zagubić talentu”: stypendyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Przyznano stypendia za osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

Stypendyści z I LO
Fot. © ARCHIWUM SZKOŁY

Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów oraz nagród ustalana zostaje corocznie w budżecie Województwa Podkarpackiego. „Nie zagubić talentu” jest programem wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego i uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych.

Program obejmuje:
– stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki,
– nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym,
– stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce.

Wyjątkowym dla I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle okazał się bieżący rok, w którym programem objęto 11 wychowanków.

Stypendium za osiągnięcia naukowe w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” otrzymała Alicja Świątek z klasy 1F.

Nagrody pieniężne w ramach tegoż programu otrzymali: Adrian Aftanas (1D), Miłosz Delikat (1F), Edyta Hendzel (1F), Krzysztof Kawałek (1D), Tomasz Kudłacz (3E), Kacper Lawera (3H), Marcin Siewierski (1D, Hubert Syzdek (1F), Aleksandra Szyk (1F) oraz absolwentka z roku 2012 – Magdalena Hudyma.

Gala programu „Nie zagubić talentu” odbyła się 19 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Listy gratulacyjne i dyplomy wręczyli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska oraz Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Krystyna Lech.

Gratulujemy wyróżnionym, życząc sukcesów naukowych i nagród w kolejnych edycjach programu.

(I LO w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE