Kultura | rozrywka | edukacja

W MDK-u: Pro-Scenki 2012

4 grudnia 2012 r. odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle VIII Przegląd Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich PRO – SCENKI 2012 adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Jasła i powiatu jasielskiego.

Pro-Scenki
Fot. © MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

W Przeglądzie udział wzięło 7 grup teatralnych. Spektakle profilaktyczne prezentowali uczniowie: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Publicznego Gimnazjum w Kołaczycach, Gimnazjum w Skołyszynie, Publicznego Gimnazjum w Brzyskach, Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie (Gimnazjum), II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle. Tematyka przedstawień dotyczyła szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień i zachowań patologicznych.

Występy oceniało jury w składzie: Jolanta Mercik – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle, Magdalena Peron-Szott – reżyser teatralny, terapeuta Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu, Anna Zima – z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle, Anna Śnieżek – specjalista do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Iwona Byczek – Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poziom prezentacji był wyrównany, ale komisja postanowiła szczególnie wyróżnić spektakl „LEŚNE WRÓŻKI, OBŁĘDNI RYCERZE” z Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Spektakl w wykonaniu uczniów z Gimnazjum został wyróżniony za stworzenie niezwykle sugestywnego obrazu z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków teatralnych.

Wszystkie zespoły teatralne VIII Przeglądu Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich zostały nagrodzone za pracę, jaką włożyły w przygotowanie spektakli. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Jaśle. Nagrody i dyplomy wręczały: Grażyna Leńczuk – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz Joanna Banach-Gancarz z Wydziału Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Na zakończenie Przeglądu uczestnicy i zaproszeni uczniowie z Gimnazjum nr 1 i II LO w Jaśle obejrzeli program profilaktyczny zatytułowany „Egoiści”. Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle wystąpił Piotr „Lupi” Lubertowicz (wokalista, gitarzysta, autor tekstów), który opowiadał o narkomanii, alkoholizmie, przemocy i o skutkach nałogu. Mówił i śpiewał o tym, jak nałóg niszczy to, co dla niego najcenniejsze – rodzinę, pracę, wartości duchowe. Program został sfinansowany przez współorganizatora Przeglądu – Urząd Miasta Jasła w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE