Kultura | rozrywka | edukacja

Jak czytali mieszkańcy gminy Jasło w 2012 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filie w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach pełnią funkcję ogólnodostępnych bibliotek publicznych, które służą upowszechnianiu wiedzy i kultury wśród mieszkańców gminy Jasło.

Spotkanie autorskie
Spotkanie autorskie z Rozalią Kolanko i Karoliną Dubiel.
Fot. © ARCHIWUM BIBLIOTEKI

Misją GBP w Jaśle jest przede wszystkim dbanie o użytkownika, zaspakajanie jego potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, naukowych oraz rozwijanie talentów pisarskich, artystycznych wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy biblioteką przyjazną, spełniającą oczekiwania naszych użytkowników, profesjonalnie wykorzystującą całą wiedzę zawodową i dostępny warsztat informacyjny do promocji czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.

Prowadzimy Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA, którego zadaniem jest ochrona dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Pozsiadamy zbiory na nośnikach elektronicznych w formie cyfrowej oraz tradycyjne zbiory papierowe i fotograficzne.

Z wypożyczalni, czytelni i pracowni internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach w 2012 roku skorzystało 22 301 osób, wypożyczono 27 330 książek, 4 530 czasopism, udzielono 3 276 informacji, z Internetu skorzystało 10 726 mieszkańców.

W ramach edukacji kulturalno – oświatowej zorganizowano 259 imprez czytelniczych w tym: spotkania autorskie, warsztaty literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne, warsztaty regionalne i dziennikarskie, w których łącznie wzięło udział 5 083 osób.

Najczęściej wypożyczane były lektury szkolne, literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży, książki historyczne związane z naszym regionem, e-booki, lektury szkolne na nośnikach elektronicznych, zbiory cyfrowe CATL. Zbiory biblioteczne wzbogaciły się o nowości wydawnicze w liczbie 845 wol. z dotacji gminy – 416 wol. oraz z dwóch projektów IPN -„Biblioteka na to czeka”, MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ilości 429 wol. i 20 dokumentów elektronicznych.

W bibliotekach odbywają się stałe cykle zajęć czytelniczych i warsztatowych prowadzonych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Gmina Jasło czyta dzieciom”, „Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans dla osób 50+”. Zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży to: „Zabawy ze sztuką”, „Piątkowe hece w bibliotece”, „Urodziny książkowego Misia”, „Festyn czytelniczy”, „Idzie jesień wieś gminna niesie”, „Spotkanie z baśnią”, „Mikołajki z Mikołajkiem”, „Pożyteczne ferie”, „Wakacje z biblioteką”, „Klub Moli Książkowych”, „Młodzieżowy Klub Dyskusyjny”, „Noc Bibliotek” , „Dzień czekolady” oraz „Szebieńskie zadumania nad prozą”.

Nasze biblioteki odwiedzili następujący goście: Zofia Macek, Maria Tomasik, Barbara Ciwoniuk, Edyta Zarębska, Izabella Klebańska, Rozalia Kolanko, Karolina Dubiel, Jan Gałuszka, Dorota Kędra, Bogusława Ulaszek, Danuta Głowaty, Czesława Klocek, Alicja Wancerz- Gluza, Barbara Chmura i Maria Gubała.

Za cykl zajęć z edukacji czytelniczej dla najmłodszych pt. „Gmina Jasło czyta dzieciom” po raz piąty otrzymaliśmy wyróżnienie od Fundacji ABC XXI. Nasza Biblioteka otrzymała również wyróżnienie od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, medal „Za zasługi” dla Bibliotekarstwa oraz zdobyła I miejsce w konkursie WiMBP w Rzeszowie i FRSI dla województwa podkarpackiego pt. „Razem dla społeczności lokalnej”. W tym konkursie nagrody otrzymali również członkowie Gminnej Koalicji na rzecz rozwoju Bibliotek gminy Jasło.

W 2012 roku biblioteki gminy Jasło zrealizowały 8 zadań projektowych, na które GBP otrzymała dofinansowanie do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, warsztatów plastycznych, literackich i komputerowych, zakupu nowości wydawniczych, Internetu oraz wydawnictw. Projekty zrealizowane zostały we współpracy z pięcioma wolontariuszami pracującymi społecznie przy naszych bibliotekach.

W ramach działalności wydawniczej ukazały się następujące wydawnictwa: „Iluzje” K. Dubiel, „Zatrzymać czas” – praca zbiorowa oraz pokonkursowy tomik poezji „Dzień Matki w powiecie jasielskim”.

Dyrektor i pracownicy bibliotek nie zapominają o tradycjach i zwyczajach ludowych. Współpracują z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami, muzeum etnograficznym, wydawnictwami regionalnymi, jak również z twórcami i pisarzami regionalnymi.

Zapraszamy do bibliotek gminy Jasło gdzie można wypożyczyć książki, czasopisma, e-booki i audiobooki, korzystać z bezpłatnego Internetu, posłuchać muzyki, obejrzeć film, zagrać w gry ruchowe i edukacyjne na konsoli, spotkać znanych autorów książek, jak również wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, komputerowych rozwijając swoje ukryte talenty.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE