Informacje

Łatwiejszy meldunek

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Herb Miasta Jasła

Główne zmiany:
• nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować, wszystko to można załatwić w jednym urzędzie,
• termin na zgłoszenie meldunku został wydłużony z 4 do 30 dni,
• formalności meldunkowych w urzędzie będzie można dopełnić przez ustanowionego pełnomocnika,
• nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
• zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
• znika obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA na pobyt czasowy, który nie przekracza trzech miesięcy,
• właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników,
• zlikwidowano także obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony początkiem stycznia 2016 roku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE