Informacje

Miasto przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej

16 ofert wpłynęło na ogłoszony przez Burmistrza Miasta Jasła otwarty konkurs na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2013 rok. Wszystkie rozpatrzone zostały pozytywnie.

Herb Miasta Jasła

Łączna kwota dotacji wynosi 390 tys. złotych i przeznaczona została na prowadzenie kuchni dla ubogich, prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, chorych na cukrzycę i niewidomych. Pieniądze z dotacji przeznaczone zostaną również na bezpłatne dostarczenie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Jasła żywności pochodzącej z rezerw Unii Europejskiej, przygotowanie paczek z okazji świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia i św. Mikołaja, a także organizację wieczerzy wigilijnej dla najuboższych.

Dotacje otrzymali: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle, Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół „Mamy nadzieję”, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE