Informacje

Nowy most na Bednarce w Osobnicy już przejezdny. Ku uciesze mieszkańców

Mieszkańcy Osobnicy i okolic mogą korzystać z nowego mostu na rzece Bednarce. Inwestycja została zakończona w grudniu 2012 roku, a jej inicjatorem był Zarząd Powiatu w Jaśle.

Nowy most w Osobnicy
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Można powiedzieć, że marzenia mieszkańców się spełniają. Wyrazem tego jest ta inwestycja, tak bardzo potrzebna do normalnego funkcjonowania mieszkańców Osobnicy i sąsiednich miejscowości. Temat budowy mostu był przeze mnie zainicjowany na początku mojej pracy w Radzie Powiatu Jasielskiego III kadencji. Dzięki kolegom z Zarządu Powiatu i radnym Rady Powiatu inwestycja ta została ujęta w budżecie na rok 2012 i mogła być zrealizowana – mówi Henryk Motkowicz, członek Zarządu Powiatu, mieszkaniec Osobnicy.

Zarząd Powiatu zwrócił się na początku 2012 roku do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, z której otrzymano kwotę 810 076,50 zł z przeznaczeniem na budowę mostu w Osobnicy. Inwestycja finansowana była również przez Gminę Jasło w kwocie 205 464,00 zł i Powiat Jasielski w wysokości 666 482,76 zł. Całkowity koszt związany z realizacją inwestycji wyniósł 1 682 023,26 zł

Budowa nowego mostu była niezbędna, ponieważ nie zapewniał dobrej widoczności, jego nośność wynosiła zaledwie 8 ton, nie posiadał chodników i był zbyt wąski, dlatego ruch odbywał się na nim wahadłowo. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano fundamenty i podpory żelbetowe, konstrukcje nośną, dojazdy, wykończenia i umocnienia brzegowe. Nowo wybudowany most zapewnia nośność do 40 ton, długość całkowitą 24,715 m, szerokość użytkową 8,5 m, co pozwala na dwukierunkowy ruch pojazdów, a wybudowane na nim chodniki pozwalają pieszym na bezpieczne poruszanie się po nim.

Problemy wielokrotnie sygnalizowane przez mieszkańców Osobnicy, zostały dzięki tej inwestycji rozwiązane. Znacznie poprawiło się bezpieczeństwo przejścia, przejazdu oraz zjazdów z mostu – dodaje Henryk Motkowicz.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE