Informacje

Patron i sztandar dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle

Od dziś jasielskiej Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 12 będzie oficjalnie patronować Ignacy Łukasiewicz – dla wielu patriota, autorytet naukowy i moralny, wrażliwy na sprawy ludzkie społecznik. Akt nadania imienia placówce edukacyjnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 3 został wręczony społeczności szkolnej przez władze samorządowe miasta.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła nr XXXIV/318/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 12 (wchodzącej w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza) nadano imię Ignacego Łukasiewicza – prekursora polskiego przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej, działacza społecznego i honorowego obywatela naszego miasta.

Akt nadania imienia oraz pamiątkowy grawerton odebrała z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej Jasła Elżbiety Bernal dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 Aleksandra Zajdel-Kijowska.

Integracja w murach szkolnych jest faktem. Jednocześnie kultywujemy sprawdzone tradycje kształcenia i wychowania. Dzieci chcą uczyć się w naszej szkole, a ich rodzice dążą do tego, aby to marzenie spełnić. Mam już zgłoszenia do naboru do roku szkolnego 2016/2017. Celebrując dzisiejszą uroczystość pragnę złożyć deklarację, iż Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 imienia Ignacego Łukasiewicza zostanie wierna swojej tradycji pozwalającej na kształtowanie młodych osobowości zgodnie z ponadczasowym przesłaniem: „takie zawsze Rzeczpospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. – powiedziała Aleksandra Zajdel-Kijowska.

W tym roku szkolnym opuszczają ją pierwsi absolwenci. Dla nich i ich nauczycieli minione sześć lat to czas kreowania specyfiki szkoły, rzetelnego wysiłku intelektualnego, podejmowania twórczych przedsięwzięć edukacyjnych. To epoka realizowania aspiracji. Pedagodzy i młodzi ludzie stworzyli tu niepowtarzalny klimat codziennego zdobywania wiedzy, konkretyzujący się w otwieraniu szerokich horyzontów, wysokim poziomie nauczania, dążeniu do osiągnięciu najlepszych wyników i budowaniu humanitarnych relacji międzyludzkich.
Aleksandra Zajdel-Kijowska

„Dwunastka” otrzymała także nowy sztandar. Jego fundatorem są: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku, Zakład Gazowniczy w Jaśle oraz Biuro Projektów Nafta-Gaz w Jaśle.

Sztandar
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Sztandar
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

„W imieniu fundatorów sztandaru przekazujemy go całej społeczności szkolnej jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do właściwego wypełniania obowiązków wobec małej i wielkiej Ojczyzny. Niech służy wszystkim obecnym i przyszłym uczniom Waszej szkoły. Bądźcie godni tego sztandaru, a w nauce i pracy wyrabiajcie w sobie najlepsze cechy charakteru, jakie uosabiał Wasz patron Ignacy Łukasiewicz.” – czytamy w akcie nadania.

Na jednym z płatów o narodowej barwie biało-czerwonej, w centralnym punkcie został umieszczony wizerunek Orła ze złotą koroną, a wokół niego napis: „Ojczyzna nauka cnota”. Z drugiej, na niebieskim tle, wizerunek lampy naftowej i napis w otoku: „Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle”. Sztandar został obszyty z trzech stron złotymi nićmi i umieszczony na drzewcu zwieńczonym Orłem z koroną.

Wybitnego patrona i nowego sztandaru gratulował całej społeczności szkolnej (uczniom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz rodzicom) drugi zastępca burmistrza miasta Jasła Leszek Znamirowski.

Przyglądając się postaci Ignacego Łukasiewicza można wyłuszczyć wiele cech, ale na pierwszy plan na pewno nasuwają się dwie: jego niezwykła pracowitość i chęć dzielenia się z innymi. Myślę, że postać Ignacego Łukasiewicza jest dla Was wzorem, który jest godny do naśladowania. Poza tym mamy dzisiaj 22 stycznia 2013 roku. Jest to niezwykle piękna polska data i zbiegła się ona z nadaniem Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 12 imienia. To naprawdę doniosłe wydarzenie. 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego i nadanie szkole imienia Ignacego Łukasiewicza. Myślę również, że Powstanie Styczniowe, które miało miejsce 150 lat temu, pozostanie w naszej pamięci tak samo, jak działalność Ignacego Łukasiewicza. Sądzę, że powinniście mieć go za wzór. – powiedział.

Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro mówił z kolei w swoim wystąpieniu o symbolice sztandaru Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle.

Na tym sztandarze, obok godła i naszych narodowych barw, pojawiła się postać Ignacego Łukasiewicza. A Ignacy Łukasiewicz to również postać wspaniała. To człowiek, bardzo często niedoceniany, bo mówi się o nim tylko jako o przedsiębiorcy, człowieku związanym z przemysłem naftowym. Ale to wspaniała osobowość. To człowiek, który wiedząc jak trudno w tamtych czasach było dojść do wiedzy, potrafił tak wykorzystać środki finansowe, którymi dysponował, że kierował je w kierunku młodych ludzi. Tworzył szkoły, wspierał biednych i pokazał, że mając środki warto mieć również drugą cechę: umiejętność dobrego ich wykorzystania. Życzę szkole, aby wpatrzona w swojego patrona wspaniale kształciła i wychowywała młode pokolenie. – powiedział.

Dyrekcja szkoły uhonorowała fundatorów sztandaru statuetkami „Mecenasa szkoły”. Wtorkowe uroczystości podsumowała akademia przygotowana przez uczniów.

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle została powołana uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/98/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku. Pierwsi uczniowie rozpoczęli więc naukę z dniem 1 września 2007 roku (w roku szkolnym 2007/2008). Siedziba placówki mieści się w budynku Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Szkolnej 38, z którym tworzy Zespół Szkół Miejskich nr 3. Placówka posiada odpowiednie warunki do kształcenia osób niepełnosprawnych: obiekt został poddany pracom remontowym mającym na celu wyeliminowanie barier architektonicznych. Dla potrzeb najmłodszych oddano nowocześnie wyposażone sale lekcyjne. W ostatnich tygodniach o „dwunastce” można było usłyszeć szerzej w mediach dzięki odkryciu asteroidy przez jednego z piątoklasistów biorącego udział w amerykańskim programie Astronomical research, koordynowanym przez Instytut Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Placówka posiada tytuł Szkoły odkrywców talentów.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE