Kultura | rozrywka | edukacja

Kartka Wielkanocna Burmistrza Miasta Jasła

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na kartkę wielkanocną. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Wielkanoc

Celem konkursu jest przedstawienie oczyma dzieci atmosfery Świąt Wielkanocnych oraz propagowanie kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie wielkanocnej kartki, która wraz z życzeniami Burmistrza Jasła zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła i rozesłana do samorządów, parlamentarzystów, instytucji i organizacji współpracujących z Miastem. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę indywidualną.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie: www.jaslo.pl (zakładka: Konkurs KARTKA WIELKANOCNA).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE