Kultura | rozrywka | edukacja

Największe skarby Jordanii

O skalnym mieście, najstarszych mozaikach, okrutnym Reynoldzie de Chatillon opowiadał Tomasz Dobrowolski na spotkaniu Jasielskiego Klubu Podróżnika, które odbyło się w MBP w Jaśle 19 lutego 2013 r.

Jasielski Klub Podróżnika
Fot. © Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle | kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Tomasz Dobrowolski, jaślanin, zapalony podróżnik podzielił się swoimi wrażeniami z podróży po Jordanii, jego opowieść była bogato ilustrowana pięknymi fotografiami.

Petra to największy skarb, wspaniałe dzieło człowieka i natury, wplecione w krajobraz pustyni. Słynie z okazałych grobowców i fasad świątyń, które jej mieszkańcy Nabatejczycy wyrzeźbili w miękkim piaskowcu ok. 2000 lat temu. W okolicach Petry odkryto ponad 800 zabytkowych obiektów, większość wyrzeźbiono w czerwonych ścianach urwisk. Budowle te łączą hellenistyczne i egipskie wpływy architektoniczne z arabskimi i semickimi, tworząc architekturę zwaną nabatejską. Najsłynniejszy zabytek Petry to tzw. Skarbiec Faraona. Dwupoziomowa fasada pojawia się nagle po wyjściu zza zakrętu wąskiego wąwozu. Wycięty w różowej skale skarbiec zapiera dech w piersiach.

Kerak, to największy w Jordanii zamek z okresu wypraw krzyżowych. To tutaj okrutny Reynold de Chatillon torturował swoich muzułmańskich jeńców, a potem zrzucał ich w przepaść murów zamku. Na głowy nakładał więźniom specjalne klatki z drewna, by nie stracili przytomności podczas lotu w dół.

Starożytna Geraza, to jedno z najlepiej zachowanych rzymskich miast na świecie. Założycielem miasta był jeden z wodzów Aleksandra Wielkiego. Ruiny Gerazy zostały odkryte w 1806 roku przez niemieckiego archeologa Ulricha Seetzena. Wskazują, że Geraza była kwitnącym miastem rzymskim. Szczególny rozkwit miasta przypada na II w.n.e. na okres panowania cesarza Trajana. I to z tego okresu zabytki możemy obecnie podziwiać.

W Madabie, najbardziej chrześcijańskim mieście w Jordanii, znajduję się najwięcej miejsc z zachowaną zabytkową mozaiką. W kościele greckich ortodoksów pod wezwaniem św. Jerzego można zobaczyć fragment jednej z najpiękniejszych i największych mozaik. Pochodzi ona z bizantyjskiej świątyni z VI w., pierwotnie przedstawiała ówczesną mapę najważniejszych miejsc z Ziemią Świętą, Jordanem i deltą Nilu i składała się z ponad 2 milionów elementów.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE