Kultura | rozrywka | edukacja

Nowa forma zajęć w cieklińskiej bibliotece

Istotą działalności biblioteki jest służenie możliwie jak najszerszemu gronu osób. Dlatego ciągle staramy się poszerzać swoją ofertę. W tym celu Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz jej Filia w Cieklinie wzięły udział w programie Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki temu udało man się pozyskać ciekawą grę edukacyjną ZNAJZNAK.

ZNAJZNAK w cieklińskiej bibliotece
Fot. © archiwum Filii GBP w Cieklinie

Poprzez zabawę możemy ćwiczyć swoją spostrzegawczość i refleks a przede wszystkim poznawać i utrwalać wizerunki osób, daty, symbole i znaki związane nieodłącznie z historią Polski. Grać można samemu lub w kilka osób, zalecany wiek graczy 10+, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by i młodsi się z nią zmierzyli.

Przytaczając słowa dwóch wielkich Polaków – Jana Pawla II:

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.

oraz prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej nietypowej propozycji. Gra jest dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu oraz Filii w Cieklinie w godzinach otwarcia tych placówek. Zapraszamy.

Władysława Gałuszka, Krystyna Czechowicz

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowa forma zajęć w cieklińskiej bibliotece”