Informacje

Otrzymaliśmy: PiS pyta burmistrza o umorzenie podatku dla Gamrat-u

Adam Pawluś
Adam Pawluś, szef klubu radnych PiS przy Radzie Powiatu w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
Rady Powiatu w Jaśle

Pan
Andrzej Czernecki
Burmistrz Miasta Jasła

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu w Jaśle jest zaniepokojony faktem udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przez firmę „GAMRAT” S.A. w Jaśle.

W ostatnich dniach pojawiła się informacja o toczącym się procesie karnym przed sądem we Wrocławiu w którym jednym z oskarżonych jest Pan Krzysztof Moska obecny prezes „Gamratu”. Pan Krzysztof Moska oskarżony jest o dostawę tzw, pustych faktur i wręczanie łapówek.

W kontekście wyżej wymienionych faktów zasadnym wydaje się podanie przez Pana Burmistrza pełnych wyjaśnień a mianowicie:
1. W jakiej kwocie została udzielona ulga -umorzenie podatku od nieruchomości dla firmy „Gamrat”S.A. w Jaśle w 2012 roku ?
2. Czy w poprzednich latach były stosowane takie ulgi dla „Gamratu”?
3. Czy inne podmioty gospodarcze prowadzące działalność w Jaśle uzyskały i w jakiej wysokości ulgi podatkowe w 2012 roku ?
4. Jaki ważny interes „Gamratu” lub ważny interes publiczny były podstawą tego umorzenia?

Prosimy o rzetelne wyjaśnienie przedstawionych zagadnień, ponieważ wielu mieszkańców powiatu zwraca się do nas w tej sprawie i są zaniepokojeni przyszłością „Gamratu”. Jesteśmy przekonani, że kondycja finansowa „Gamratu jest dobra i nie była podstawą do umorzenia podatku.

Szanowny Panie Burmistrzu czy nie uważa Pan, że w związku z zaistniałymi faktami zasadne byłoby wystąpienie o zbadanie całego procesu prywatyzacji „Gamratu” przez odpowiednie instytucje oraz służby i ustalenie jakie korzyści uzyskał Skarb Państwa oraz mieszkańcy powiatu i miasta Jasła.

Z poważaniem

Adam Pawluś
Przewodniczący Klubu PiS

SŁOWA KLUCZOWE