Informacje

Promesa powodziowa dla powiatu. Na remont drogi z Jasła do Dębowca

Będzie kapitalny remont drogi powiatowej z Jasła do Dębowca. Starosta jasielski Adam Kmiecik odebrał w Rzeszowie promesę powodziową z przeznaczeniem na realizację wspomnianej inwestycji. Będzie ona dopełnieniem rozpoczętych w ramach innego projektu robót budowlanych na „powiatówce” w kierunku Folusza.

Włodzimierz Karpiński
Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Małgorzata Chomycz-Śmigielska
Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Łączna kwota promes, które podkarpackim samorządom wręczali dzisiaj Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński oraz Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska opiewa na 77 milionów złotych. Z przeznaczeniem na remont i odbudowę zniszczonej podczas powodzi sprzed trzech lat infrastruktury (dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, budynków użyteczności publicznej) oraz likwidację skutków osuwisk.

I tak: powiat jasielski został beneficjentem dwóch milionów złotych ze wskazaniem na usuwanie skutków powodzi oraz 1 680 000 złotych na wsparcie dwóch zadań związanych z likwidacją osuwisk powstałych przy drogach powiatowych.

Adam Kmiecik
Starosta jasielski Adam Kmiecik.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiaj jest dobry dzień dla powiatu jasielskiego. Otrzymaliśmy dwie promesy na trzy zadania. Pierwsza, która nas bardzo cieszy, to dwa miliony złotych na odbudowę drogi Jasło-Folusz na odcinku od Jasła do Dębowca. Czyli w połączeniu z projektem polsko-słowackim, który już wystartował, otworzy nam cały ciąg komunikacyjny. Natomiast druga promesa w wysokości 1 680 000 złotych dotyczy likwidacji dwóch osuwisk: jednego przy drodze Bieździedza-Sowina i drugiego przy drodze Jareniówka-Jabłonica. Mam nadzieję, że przetargi wyjdą korzystnie i jeszcze z tych środków coś zostanie. Pragnę podziękować rządowi Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkich środków na Podkarpacie przyjechało 77 milionów złotych, z tego prawie 3,7 miliona złotych trafia tylko do powiatu jasielskiego plus to, co otrzymali wójtowie. Myślę, że jest za co dziękować. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i szybko będziemy mogli przystąpić do tych remontów. – powiedział Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Antoni Pikul
Wiceburmistrz Jasła Antoni Pikul.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Miasto Jasło, które reprezentował dzisiaj pierwszy zastępca burmistrza Antoni Pikul za promesę w wysokości 950 tysięcy złotych ma w planach realizację drugiego etapu odbudowy sieci kanalizacji deszczowej na ulicach: Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolnej, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjnej, Słonecznej, Kazimierza Wielkiego oraz Placu Targowym.

Rafał Papciak
Wójt gminy Brzyska Rafał Papciak.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

200 tysięcy złotych otrzymała gmina Brzyska. Jak powiedział wójt Rafał Papciak, dotacja pozwoli na remont ośmiuset metrowego odcinka drogi na tzw. „Zagórzu” w Dąbrówce do granicy z sąsiednią gminą Skołyszyn.

W latach 2011-2012, łącznie z dzisiejszą promesą, otrzymaliśmy prawie 1,9 miliona złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie naszej gminy. Chciałbym przy tej okazji podziękować pani wojewodzie za wsparcie dla naszej gminy. Za to, że dzięki poparciu pani wojewody możemy otrzymywać środki na remont infrastruktury drogowej. – komentuje wójt gminy Brzyska.

Promesy powodziowe
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W gronie beneficjentów środków powodziowych znalazły się także pozostałe samorządy gminne z terenu powiatu jasielskiego, a więc: miasto i gmina Kołaczyce, gmina Jasło, gmina Dębowiec, gmina Krempna, gmina Nowy Żmigród, gmina Osiek Jasielski, gmina Skołyszyn i gmina Tarnowiec.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Promesa powodziowa dla powiatu. Na remont drogi z Jasła do Dębowca”