Informacje

Od najmłodszych lat fascynują się strażą pożarną

Poznaliśmy nazwiska laureatów eliminacji powiatowych do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych odbyło się we wtorek w siedzibie Starostwa Powiatowego. Organizatorem lokalnego etapu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, a honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawował starosta Adam Kmiecik.

Konkurs, którego głównym organizatorem jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, jest oparty na pięciu szczeblach. W pierwszej kolejności odbywają się eliminacje środowiskowe (na przykład wśród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, świetlicach czy szkołach). Następnie eliminacje gminne, miejskie lub miejsko-gminne. Te wyłaniają uczestników szczebla powiatowego, a następnie wojewódzkiego i centralnego.

Adresatami są dzieci i młodzież oraz twórcy amatorzy, podzieleni na sześć kategorii wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (klasa I-III), szkoły podstawowe (klasa IV-VI), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

Powiat jasielski przystąpił do tego przedsięwzięcia po raz pierwszy. Eliminacje odbyły się pod koniec ubiegłego roku, ale ze względów technicznych ich uroczyste podsumowanie można było zrealizować dopiero dzisiaj.

Stanisław Święch
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Tematyka konkursu jest bardzo szeroka. Obejmuje ona zadania związane z prowadzonymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi przez jednostki straży pożarnych, zwalczanie klęsk żywiołowych, zwalczanie katastrof ekologicznych czy udział w zawodach i działalności prewencyjnej. – powiedział Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

Do eliminacji powiatowych zgłoszono 135 prac plastycznych z sześciu gmin: Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec, Kołaczyce, Brzyska oraz Nowy Żmigród. Oceniała je komisja w składzie: bryg. Wacław Pasterczyk (Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), st. kpt. Sławomir Madejczyk (Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle) oraz Alicja Romanow (Młodzieżowy Dom Kultury).

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Przedszkola: I miejsce – Katarzyna Lepucka, II miejsce – Amelia Bielańska, III miejsce – Antoni Pac (wszyscy z Gminnego Przedszkola w Tarnowcu); wyróżnienie – Anna Bodek (oddział przedszkolny w Brzyskach) i Julia Bubniak (oddział przedszkolny w Załężu).

Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Szkoły podstawowe (klasy I-III): I miejsce – Kamil Kozek (Szkoła Podstawowa w Załężu, klasa III), II miejsce – Karolina Lignar (Szkoła Podstawowa w Przysiekach, klasa III), III miejsce – Aleksandra Dybaś (Szkoła Podstawowa w Załężu, klasa II); wyróżnienie – Karolina Głowacka (Szkoła Podstawowa w Przysiekach, klasa III), Magdalena Misiołek (Szkoła Podstawowa w Załężu, klasa III).

Szkoły podstawowe (klasy IV-VI): I miejsce – Justyna Wilk (Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, klasa IV), II miejsce – Gabriela Dachowska (Szkoła Podstawowa w Lisowie, klasa V), III miejsce – Aleksandra Michnal (Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim, klasa V); wyróżnienie – Małgorzata Dziadosz (Szkoła Podstawowa Integracyjna w Osieku Jasielskim, klasa VI), Edyta Opałka (Szkoła Podstawowa Integracyjna w Osieku Jasielskim, klasa V).

Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Gimnazja: I miejsce – Anita Strugała (Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim), II miejsce – Gabriela Krajewska (Gimnazjum w Tarnowcu), III miejsce – Zuzanna Pac (Gimnazjum w Tarnowcu); wyróżnienie – Natalia Ramut (Gimnazjum w Błażkowej), Justyna Wójcik (Gimnazjum w Tarnowcu).

Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Laureaci
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Nagrody wręczali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch oraz gospodarze gmin, z których wywodzą się laureaci konkursu: wójt gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, zastępca wójta gminy Skołyszyn Krzysztof Zięba oraz zastępca wójta gminy Tarnowiec Piotr Sikora.

Adam Kmiecik
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Gratuluję wszystkim za to, że taki konkurs jest, że wiedza pożarnicza zostaje wpajana od samego początku. Od najmłodszego pokolenia ten kontakt z działalnością straży pożarnej jest. – powiedział podczas uroczystego finału starosta jasielski Adam Kmiecik. – Mam nadzieję, że ta wiedza – wydaje się w tak niewinny sposób przyswajana poprzez rysowanie, później pogłębiana – pozwoli nam wszystkim na to, abyśmy żyli w bezpieczniejszym kraju, bezpieczniejszym powiecie i bezpieczniejszych miejscowościach. Niejednokrotnie mamy przykłady na to, że bardzo młodzi ludzie, czasem małe dzieci, ratują w sytuacjach kryzysowych życie i zdrowie dorosłych. Obyśmy takiej sytuacji nigdy nie przeżywali. Właśnie dzięki takim konkursom ci młodzi ludzie wiedzą, jak się zachować. Bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom i opiekunom gratuluję. Mam nadzieję, że co roku ten konkurs będzie kontynuowany i będzie pociągał za sobą coraz to większą ilość uczestników.

Wiesław Latoszek
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do słów podziękowań dołączył się również szef jasielskich zawodowych strażaków.

Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tym ogólnopolskim turnieju. Być może są to Wasze pierwsze dokonania artystyczne. Jest tutaj konkretny cel i konkretna idea do spełnienia. Im wcześniej rozpoczniecie pewną naukę w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem to myślę, że te efekty będą pozytywne dla nas wszystkich. W ostatnim czasie mieliśmy wiele przykładów, gdzie młodzi ludzie, dzieci w bardzo zbliżonym wieku do Was, niejednokrotnie poprzez prawidłowe zachowanie się, wykręcenie numeru alarmowego do straży pożarnej czy do innej służby ratowniczej, potrafiły swym zachowaniem uratować osoby dorosłe. Myślę, że Wasze prace to jest początek, który na pewno zostanie u Was w pamięci i będziecie dalej się rozwijać. Myślę, że dla wielu z Was jest to początek pewnej „kariery” pożarniczej, bo być może za chwilę będziecie członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, za chwilę będziecie członkami Ochotniczych Straży Pożarnych i będziecie mogli już czysto fizycznie nieść pomoc tym osobom, które tej pomocy będą potrzebować. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, tym którzy zostali wyróżnieni, gratuluję również opiekunom, wychowawcom, także rodzicom. Myślę, że ten konkurs będzie w latach następnych jeszcze bardziej doceniony i jeszcze większa liczba uczestników reprezentujących wszystkie gminy będzie na szczeblu powiatowym. – powiedział st. bryg. Wiesław Latoszek.

Jak poinformował druh Stanisław Święch, na początku lutego br. przeprowadzono eliminacje wojewódzkie konkursu, w których wzięło udział jedenaście podkarpackich powiatów (jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, rzeszowski oraz rzeszowski grodzki). Cztery prace z naszego regionu zostały wyróżnione. W kategorii szkół podstawowych (klasa I-III) nagrodzono Kamila Kozka (Szkoła Podstawowa w Załężu, gmina Osiek Jasielski) za pracę „Zapobiegajmy wypadkom”, a w kategorii szkół podstawowych (klasa IV-VI): Gabrielę Dachowską ze Szkoły Podstawowej w Lisowie, gmina Skołyszyn za pracę „Na nich można zawsze liczyć”, Małgorzatę Dziadosz ze Szkoły Podstawowej w Osieku Jasielskim za pracę „Zapobiegajmy pożarom” oraz Edytę Opałkę ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Osieku Jasielskim za pracę „Strażacy w akcji”.

W powiecie jasielskim rozpoczęły się już eliminacje gminne do kolejnego ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na koniec kwietnia zaplanowano szczebel powiatowy turnieju.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Od najmłodszych lat fascynują się strażą pożarną”