Kultura | rozrywka | edukacja

W I LO: młodzież kontra Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

26 marca 2013 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle dr inż. Ewa J. Lipińska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wygłosiła prelekcję na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim.

Ewa Lipińska
Fot. © archiwum Szkoły

Było to drugie z cyklu spotkanie z młodzieżą I LO w Jaśle w ramach projektu ekologicznego „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście… Indywidualna odpowiedzialność za środowisko. Sztuka i recykling”” – efekt współpracy szkoły ze Starostwem Powiatowym w Jaśle i Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A w Jedliczu.

W niezwykle rzeczowym wystąpieniu dr inż. E. J. Lipińska sięgnęła do europejskiej tradycji dotyczącej ochrony środowiska, przedstawiła różne jej aspekty oraz stan środowiska w województwie podkarpackim. Zaprezentowane mapy, wykresy, zestawienia obrazowały wyniki monitoringu jakości powietrza, gleby i wód powierzchniowych. Pani Inspektor podkreślała także, iż troska człowieka o naturę widoczna jest w myśli twórców różnych epok, przywołała dzieła malarskie, literackie, z dziedziny filozofii i religii.

Młodzież poznała podstawy działalności kontrolnej i laboratoryjnej Inspekcji Ochrony Środowiska, zapewniającej odpowiednie standardy jakości środowiska przez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. W wykładzie znalazły się także zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami, m.in. odpady sektora komunalnego, gospodarczego, dzikie wysypiska odpadów, odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Dyrekcja szkoły, młodzież i organizatorzy spotkania serdecznie dziękują Ewie Lipińskiej za przyjęcie zaproszenia do I LO w Jaśle, za rozwijanie poczucia odpowiedzialności indywidualnej za środowisko.

(I LO w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE