Kultura | rozrywka | edukacja

Warsztaty, impreza kulturalna oraz okolicznościowe wydawnictwo. Za pieniądze od Szwajcarów

Stowarzyszenie „Przysieki Nasz Dom” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie realizują wspólnie projekt pod hasłem „Ludowo, smacznie i kolorowo-organizacja warsztatów i imprezy kulturalnej oraz wydanie publikacji promującej dziedzictwo kulinarne i artystyczne Gminy Skołyszyn”.

W projekcie, który potrwa do września br. przewidziano szereg działań, w tym: organizację warsztatów kulinarnych i artystycznych (malarskich, z rzeźby, z decoupage itp.), skierowanych do różnych grup wiekowych, organizację imprezy kulturalnej promującej potrawy tradycyjne charakteryzujące gminę na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego i kiermaszu rękodzieła ludowego oraz wydanie publikacji.

Organizacja otwartych warsztatów kulinarnych skierowanych do mieszkańców gminy Skołyszyn, ma na celu przybliżenie mieszkańcom wiedzy na temat naszych tradycji kulinarnych, a warsztaty z rękodzieła, które będą prowadzić twórcy ludowi z regionu uzupełnią ofertę kulturalną przeznaczoną dla mieszkańców. Udział w zajęciach i imprezie kulturalnej podsumowującej realizację projektu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz pozwoli na promocję rodzimych artystów. – informuje Marta Gąsiorowska, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Przedsięwzięcie od strony finansowej pokryje w 90% Szwajcaria w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego (projekt„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”). Dotacja wynosi 19 451,25 złotych. Stowarzyszenie oraz GOKiCZ pokryją wydatki w wysokości 2 161,25 złotych.

Projekt ma na celu pielęgnowanie tożsamości kulturowej poprzez promocję lokalnych produktów żywnościowych oraz twórczości artystycznej i kulturalnej z terenu gminy Skołyszyn.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają beneficjenci: Katarzyna Lubaś ze Stowarzyszenia „Przysieki Nasz Dom” (telefon 697 358 651, e-mail przysiekinaszdom@op.pl) oraz Marta Gąsiorowska z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (telefon 13 449 10 17, e-mail gok@skolyszyn.pl).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE