Informacje

Otrzymaliśmy: Senator Alicja Zając w obronie laboratoriów w Sanepidach

W związku z zaplanowaną restrukturyzacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie podkarpackim, Senator Alicja Zając od chwili, kiedy sprawa została podana do wiadomości publicznej, dokonuje interwencji, mających za zadanie zachowanie dotychczasowego statusu jednostek sanitarno-epidemiologicznych, działających na terenie województwa podkarpackiego.

Alicja Zając
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Proces reorganizacji negatywnie wpłynie również na jasielską placówkę, która najprawdopodobniej zostanie pozbawiona laboratorium. Z czternastu laboratoriów w województwie podkarpackim likwidacji ulegnie większość z nich, pozostanie cztery w strukturze Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Likwidacja laboratoriów wiąże się z pozbawieniem bądź znacznym ograniczeniem dostępu mieszkańców do usług określonych w art. 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w kontekście zagrożeń epidemiologicznych oraz nadzoru sanitarnego. Reorganizacja wiąże się również z utratą miejsc pracy i wzrostem bezrobocia na terenie województwa.

W odpowiedzi na protesty społeczne Senator Alicja Zając w oficjalnych pismach zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewody Podkarpackiego, a także Prezesa Rady Ministrów o zaprzestanie działań, zmierzających do dalszej wielopłaszczyznowej degradacji województwa podkarpackiego.

(Biuro senatorskie Alicji Zając)

SŁOWA KLUCZOWE