Informacje

W „piątce” powstanie bezpłatny oddział przedszkolny dla niepełnosprawnych dzieci

Od września 2013 roku przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaśle powstanie bezpłatny oddział przedszkolny przeznaczony dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem.

Oddział przedszkolny w SOSW
Zajęcia będą się odbywać w odnowionym za unijne pieniądze budynku przy ulicy Piotra Skargi w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Oddział przedszkolny będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej do trzynastej. Do dyspozycji wychowanków placówka oddaje salę gimnastyczną do ćwiczeń metodą SI (integracji sensorycznej) i gimnastyki korekcyjnej, salę doświadczania świata, suchy basen, miejsce zabaw w szkole (doposażone za środki pozyskane w ramach projektu „Radosna szkoła”), a także szereg sprzętów i pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

O fachową opiekę nad „maluchami” zatroszczy się wykwalifikowana kadra, wśród której znajdują się: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholog, pedagog, logopeda, neurologopeda oraz nauczyciele gimnastyki korekcyjnej.

My nie musimy w zasadzie niczego przygotowywać, ponieważ posiadamy sprzęt i pomoce dydaktyczne, sale przystosowane do dzieci niepełnosprawnych, w tym również dla dzieci młodszych. Dzieci, które w tej chwili uczestniczą w zajęciach w Ośrodku, wzrostem są podobne do dzieci, które przyjdą do nas. Więc mamy wszystko przygotowane. – mówi Barbara Łącka, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle.

Oddział przedszkolny w SOSW
Barbara Łącka: Mamy dla nich oddzielne wejście, mamy do dyspozycji kuchnię, w razie potrzeby mamy do dyspozycji internat, całe zaplecze jest przygotowane. Jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe będziemy starali się je organizować w zależności od możliwości i potrzeb dzieci, ale również od oczekiwań rodziców. Oddział jest bezpłatny, natomiast jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, będziemy sobie radzić w miarę swoich możliwości.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ma być ukierunkowane w szczególności na: wspomaganie rozwoju dziecka, zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci.

Celem działania oddziału będzie wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. – podkreśla Barbara Łącka.

Oddział przedszkolny w SOSW
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Oddział przedszkolny w SOSW
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Oddział przedszkolny w SOSW
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Docelowo wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 Ośrodek jest w stanie przyjąć do nowo tworzonego oddziału przedszkolnego od sześciu do ośmiu podopiecznych. – Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci 4-6 letnie i starsze (odroczone z realizacji obowiązku szkolnego do 8 roku życia) w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. W miarę możliwości do oddziału mogą być przyjęte również dzieci młodsze, które ukończyły 3 lata. Wychowankowie przyjmowani są do oddziału przedszkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. – informuje Barbara Łącka.

Dyrekcja placówki chętnie odpowie na Państwa pytania. Można przychodzić bezpośrednio do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle przy ulicy Piotra Skargi 47 lub dzwoniąc pod numer telefonu (13) 446 34 67.

Daniel Baron
redakcja@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE