Informacje

Nowe stanowisko urzędnicze w jasielskim magistracie – Energetyk Miejski

Od 1 kwietnia 2013 roku w jasielskim magistracie rozpocznie pracę główny specjalista do spraw zarządzania energią – Energetyk Miejski. To nowo powstałe samodzielne stanowisko urzędnicze, podlegające bezpośrednio burmistrzowi Andrzejowi Czerneckiemu.

Jednym z zadań Energetyka Miejskiego będzie szukanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oświetlenia ulic
Jednym z zadań Energetyka Miejskiego będzie szukanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oświetlenia ulic.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dotychczas takiego stanowiska nie było. – mówi Antoni Pikul, wiceburmistrz Jasła. – Temat prowadziły wydziały urzędu miasta. Ograniczało się to jedynie do spraw eksploatacyjnych, czyli na bieżąco. Natomiast nie było żadnych kierunków, co robić na przyszłość. Został ogłoszony nabór na stanowisko Energetyka Miejskiego. W konkursie znalazł się jeden kandydat. Został przesłuchany przez komisję konkursową. Materiały, z pozytywną oceną komisji, skierowano do pana burmistrza celem podjęcia dalszych decyzji. Propozycja została przedstawiona przed końcem ubiegłego roku.

Konkurs był ogłoszony pod koniec listopada ubiegłego roku, ale dopiero teraz burmistrz Andrzej Czernecki zdecydował się na zatrudnienie zaproponowanego kandydata. Energetykiem Miejskim został Bogusław Pięta z Jasła.

W naborze wzięła udział osoba z przygotowaniem merytorycznym w zakresie zarządzania energią. Jest to osoba, która posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe, ma wykształcenie wyższe związane ze specjalnością systemy i urządzenia energetyczne. Faktycznie jest to stanowisko, którego wcześniej nie było w naszym urzędzie. Osoba wyłoniona w naborze na to stanowisko będzie miała do realizacji pewne zadania związane z polityką energetyczną miasta Jasła zmierzającą do oszczędności w tym zakresie, czyli z użytkowaniem naszych obiektów i urządzeń energetycznych – mówię tutaj nie tylko o energii elektrycznej, ale i energii cieplnej. – powiedział Paweł Rzońca, sekretarz miasta.

Kandydat ten posiada wykształcenie wyższe techniczne z tytułem magister inżynier mechanik o specjalności: systemy i urządzenia energetyczne. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą wiedzą w zakresie planowania i zarządzania projektami dotyczącymi efektywności energetycznej. Ponadto kandydat posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zarządzaniem energią.

Jak podkreśla wiceburmistrz Antoni Pikul przed nowo wyłonionym urzędnikiem miejskim sporo wyzwań.

Wchodzimy w okres kiedy staramy się o to, aby zmniejszać koszty związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej. Jest to kwestia nowych trendów. – zaznacza Pikul. – Jeśli używamy słowa Energetyk Miejski to jest to osoba, która w urzędzie miejskim będzie się zajmować szeroko pojętą energetyką. Dotyczy to ciepłownictwa, energii elektrycznej rzecz jasna, oświetlenia ulic. Potrzebne są tutaj różnego rodzaju opracowania analityczne, które będą służyły do podejmowania decyzji do modernizowania pewnych sektorów, na przykład oświetlenia ulicznego, gdzie możliwości zmniejszenia energii elektrycznej dla tych celów są bardzo znaczące. Mogą nawet stanowić pięćdziesiąt procent tego, co dotychczas płacimy.

Do zakresu obowiązków Energetyka Miejskiego będzie należało w szczególności:
– prowadzenie działań związanych z polityką energetyczną Jasła (m.in. utworzenie i obsługa systemu informatycznego dotyczącego zużycia energii, nadzór nad realizacją polityki energetycznej na terenie miasta),
– prowadzenie działań związanych z planowaniem, inwestycjami i usługami (m.in. w zakresie efektywności energetycznej; termomodernizacji; zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe),
– prowadzenie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii w sektorze publicznym miasta (m.in. organizacja przetargów na zakup energii; monitoring i analiza zużycia energii w obiektach zarządzanych przez miasto; prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie użytkowania energii; zapewnienie udziału miasta w unijnych i międzynarodowych programach i projektach z zakresu efektywnego wykorzystania energii, wody oraz ochrony środowiska).

Pomóc ma w tym m.in. prowadzony przez podmiot zewnętrzny audyt efektywności elektrycznej oświetlenia ulicznego dla miasta Jasła. Jest on niezbędny do aplikowania z wnioskiem o dofinansowanie z realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „SOWA” dotyczącego budowy energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Na terenie miasta jest w tej chwili około 3435 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego i około 82 punkty poboru energii oświetlenia ulicznego.

Nie wiemy natomiast, jak wysokie wynagrodzenie będzie pobierał Bogusław Pięta za wykonywanie postawionych przed nim zadań.

To jest kwestia negocjacji i rozmów z panem burmistrzem. Tego typu sprawy są dobrem osobistym pracownika i niestety nie można tego udostępniać. Nie będzie to osoba, która będzie wydawała decyzje administracyjne, więc jego wynagrodzenie nie będzie publikowane w oświadczeniach majątkowych. Z racji ustawy o ochronie danych osobowych nie mogę przekazać takiej informacji dziennikarzom. – wyjaśnia Paweł Rzońca.

Energetyk Miejski rozpocznie pracę z dniem 1 kwietnia br.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowe stanowisko urzędnicze w jasielskim magistracie – Energetyk Miejski”

  1. Po głębszej analizie przyznaję ci rację…….. W obecnych czasach kryzysu jedyne czego nam potrzeba w naszym mieście to stanowisko energetyka miejskiego…będzie biegał po mieście, zapalał i gasił latarnie….. paranoja

  2. jesteś w błędzie panie obserwator… akurat ta osoba jest bardzo mądrym i porządnym człowiekiem, więc zachowaj dla siebie te idiotyczne komentarze, bo nie masz pojęcia o czym mówisz…

  3. Pewnie Pan Moska sie już na nim poznał i teraz „biedny” Boguś szuka ciepłej posadki u boku Rumianego !!!