Kultura | rozrywka | edukacja

Fundacja Orange wspiera MBP w Jaśle

Miejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny przystąpiła do programu „Orange dla bibliotek” i otrzymała z Fundacji Orange dotację w kwocie 22 058,70 zł. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej oraz filiach do końca 2013 roku.

Fundacja ORANGE

Program „Orange dla bibliotek” ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego dzięki zwiększeniu dostępności nowych technologii komunikacyjnych i szerzeniu ich wykorzystania w taki sposób, by biblioteki stały się wielofunkcyjnymi, nowoczesnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

W MBP w Jaśle organizowane są warsztaty internetowe dla seniorów, warsztaty wyszukiwania informacji on-line „Z Internetem łatwiej”, prowadzona jest także edukacja czytelnicza i medialna dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem Internetu. W 2012 roku z bezpłatnych publicznych punktów dostępu do Internetu w bibliotece skorzystało 21 485 osób.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu codziennie w godzinach 10:15 – 18:00, w soboty 10:00 – 15:00:

Biblioteka Główna – ul. Kołłątaja 1
Filia nr 3 – ul. Szopena 22
Filia nr 2 – ul. Kopernika 8
Filia nr 1 – ul. Sobniowska 34 /czynna w poniedziałki, środy, piątki w godz. 11:00-17:00

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE