Kultura | rozrywka | edukacja

Konferencja „Chrońmy pszczoły”

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Kołaczycach miała okazję poszerzyć swoje zainteresowania o wiedzę dotyczącą pszczelarstwa.

Konferencja pszczelarska
Fot. © archiwum GOK w Kołaczycach

W ramach projektu ”Jaka pszczoła taki miód” realizowanego przez Pogórzański Związek Pszczelarzy z Jasła i projektu „Miody łączą narody” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, we wtorek 23 kwietnia odbyła się pierwsza z cyklu konferencja mająca na celu zainteresowanie młodzieży tematyką pszczelarstwa. Projekty współfinansowane są z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

Konferencję poprowadził mgr Marian Sobel, założyciel Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy w Jaśle, aktualnie przewodniczący komisji rewizyjnej związku, wieloletni wykładowca przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych dla pszczelarzy, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz biegły sądowy z zakresu pszczelarstwa przy sądzie okręgowym w Krośnie.

Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące pszczoły miodnej jako fenomenu przyrody oraz rola pszczół w procesie produkcji żywności. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji i obejrzała prezentację multimedialną.

Dyrektor szkoły, mgr Antoni Salacha, jako członek Stowarzyszenia zachęcił do częstego i prawidłowego spożywania miodu jako naturalnego probiotyku.

Obydwa projekty współfinansowane są przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

(GOK w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE