Kultura | rozrywka | edukacja

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Jaśle (zapowiedź)

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie dotyczące Rzezi Wołyńskiej z Ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia (piątek) o godzinie 17 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Czackiego 17 w Jaśle.

Zapowiedź

Ks. Tadeusz- Isakowicz- Zaleski jest polskim Ormianinem, duchownym katolickim obrządku ormiańskiego i łacińskiego, działaczem społecznym, publicystą, historykiem Kościoła oraz wieloletnim uczestnikiem opozycji antykomunistycznej w PRL.

W 2008 wystąpił z apelem o potępienie przez władze polskie ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Od wielu lat zabiega o należyte upamiętnienie ofiar tej zbrodni.

(Biuro parlamentarne Bogdana Rzońcy)

SŁOWA KLUCZOWE