Informacje

Miesięczne opóźnienie na „Zielonym Rynku”

O miesiąc przedłużą się roboty budowlane związane z przebudową placu targowego „Zielonego Rynku” w Jaśle – poinformował portal regionalny terazJaslo.pl burmistrz miasta Andrzej Czernecki.

Zielony Rynek w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Modernizacja Placu Bartłomieja w Jaśle, gdzie na co dzień odbywa się handel artykułami rolnymi, miała być zakończona do dzisiaj, ale wykonawca robót budowlanych nie zdążył z położeniem nowej nawierzchni na placu. Czynnikami, które wpłynęły na taki stan rzeczy, były opóźnienia z rozpoczęciem realizacji inwestycji przed podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego oraz srogą zimę, która trzymała praktycznie do końca marca br.

Inwestycja zostanie oddana do użytku pod koniec maja. – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Oczywiście, jeśli dopiszą warunki atmosferyczne. – Jeżeli pogoda będzie taka, jak teraz, nie powinno być żadnych problemów. Mam nadzieję, że nie będzie deszczu, czego wykluczyć nie można. – dodaje.

Brak opadów warunkuje ułożenie przewidzianej w projekcie architektonicznym specjalnej nawierzchni placu, która będzie nie tylko łatwiejsza do utrzymania na niej czystości, ale także nadawać estetykę całemu otoczeniu.

Tam pozostają jeszcze pewne prace związane z parametrami podłoża, które będzie pokryte specjalną żywicą. Ten rodzaj nawierzchni ma sprzyjać utrzymaniu czystości. Taki był pomysł architekta. Wykonawca prac od samego początku wiedział, jaki jest reżim technologiczny przy jej wykonaniu. Było dla niego zaskoczeniem, że taką nawierzchnię trzeba zrobić w kilka tygodni po wylaniu samego betonu. Też nie spodziewaliśmy się, że marzec będzie taki śnieżny i mroźny. Dlatego trzeba uznać przedłużenie tego terminu ze względów pogodowych za uzasadnione. – podkreśla burmistrz.

O wydłużeniu harmonogramu zadania o miesiąc zostali poinformowani handlowcy, którzy na okres realizacji inwestycji musieli się przenieść ze swoimi stoiskami na pobliski Plac Farny.

W tamtym tygodniu spotkaliśmy się dwa razy z handlowcami i przekazałem im tą informację. Nie jest ona dobra, ale w tym momencie nie ma innego ruchu. Nie można zmienić reżimu technologicznego, bo wtedy nie uzyskamy odpowiedniego produktu i nie będziemy mogli mówić o gwarancji. Trzeba po prostu wytrwać jeszcze miesiąc. – mówi Andrzej Czernecki.

Gospodarz miasta podkreśla również, że po zmodernizowaniu „Zielonego Rynku” nie wzrosną opłaty za wynajem stoisk. – Oczywiście, że możemy ich uspokoić. Mówiłem o tym już na poprzedniej sesji Rady Miejskiej Jasła. Pojawiają się jakieś pogłoski o tym, zupełnie nieuprawnione. – przyznaje.

Przebudowa placu targowego „Zielonego Rynku” w Jaśle jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2006-2013. Zagospodarowana zostanie działka o całkowitej powierzchni 1850 metrów kwadratowych. Przedsięwzięcie, według koncepcji przygotowanej przez Pracownię Architektoniczną Magdaleny Łachańskiej z Jasła, obejmuje: wybudowanie zadaszenia w formie wiaty nad stanowiskami handlowymi, budowę parterowego budynku krytego dachem jednospadowym stanowiącego punkt sanitarny oraz zmianę nawierzchni placu. Plac Bartłomieja po rewitalizacji nie tylko zyska estetyczny wizerunek, ale przede wszystkim ponad sto miejsc handlowych do bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi niespełna półtora miliona złotych. Zadanie realizuje jasielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego sp. z o.o.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE