Kultura | rozrywka | edukacja

Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotekach gminy Jasło

Dobiegł końca projekt Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do mieszkańców gminy Jasło, a realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach. Spotkania odbyły się w GBP w Szebniach i filii bibliotecznej w Osobnicy.

Projekt GBP w Szebniach
Fot. © archiwum Biblioteki

W projekcje udział wzięło 80 mieszkańców gminy Jasło oraz pracownicy bibliotek i świetlic GOK w Osobnicy i Szebniach. Mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w czterech trzygodzinnych spotkaniach z trenerką edukacji finansowej Agatą Wszołek. Projekt stworzył szansę na zdobycie nowych kompetencji, które pozwolą użytkownikom bibliotek na efektywne zarządzanie swoim budżetem domowym. Wiele interesujących porad przekazanych przez trenerkę pozwoli oszczędniej gospodarować posiadanymi środkami, a wymiana doświadczeń wśród uczestników edukacyjnych warsztatów umożliwi korzystanie z dobrych i sprawdzonych praktyk stosowanych przez innych.

Biblioteki gminy Jasło poprzez udział w projekcje wzbogaciły się o 50 wydawnictw książkowych, 15 elektronicznych i filmowych dokumentów o edukacji finansowej oraz sprzęt dydaktyczny do obsługi grantu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za aktywny udział w projekcje i zapraszamy do udziału w kolejnym edukacyjnym grancie GBP, który rozpoczyna się już 26 kwietnia 2013 r.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE