Informacje

„Solary” mają inżyniera kontraktu

26 kwietnia 2013 r. Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Andrzeja Czerneckiego, Przewodniczącego Zarządu – Burmistrza Miasta Jasła oraz Zbigniewa Sanockiego, Zastępcę Przewodniczącego – Burmistrza Gminy Jedlicze, podpisał umowę z firmą Info Solutions A. Siekański, C. Czop na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy (od lewej): A. Siekański, C. Czop, A. Czernecki i Z. Sanocki.
Fot. © Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle

Inżynier Kontraktu został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – Instytucję Realizującą projekt, wartość kontraktu: 1 242 300,00 zł.

Zgodnie z wymogami strony szwajcarskiej, ze względu na dużą wartość inwestycji, jej kompleksowość oraz rozproszenie na dużym obszarze, niezbędne jest zapewnienie Inżyniera Kontraktu – firmy dysponującej grupą fachowców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, którzy sprawować będą nadzór nad właściwą i terminową realizacją projektu. W szczególności będą odpowiedzialni za nadzór techniczny nad realizację robót przez Wykonawcę w zakresie projektowania i wykonania prac montażowych, odbiór ponad 4 000 instalacji solarnych oraz monitorowanie efektów ekologicznych.

Zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu otwiera bardzo ważną fazą realizacji Projektu, związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót, którego zadaniem będzie w szczególności zaprojektowanie instalacji solarnych, dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie instalacji oraz przeszkolenie użytkowników.

Przetarg na Wykonawcę robót planowany jest na przełomie III/IV kwartału 2013 r. Wybrany Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do projektowania, a następnie do montażu instalacji solarnych w domach prywatnych.

Projekt „solarny” realizowany jest na terenie 20 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje instalację kolektorów słonecznych na ponad 100 obiektach użyteczności publicznej i 4 tys. domach prywatnych oraz instalację układów fotowoltaicznych na 4 obiektach sportowych, w tym basen w Jaśle. Wartość projektu wynosi 82,2 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków szwajcarskich stanowi 75 %.

Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do redukcji niskiej emisji zanieczyszczeń, poprawy jakości życia mieszkańców, ochrony przyrody oraz wzrostu wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Istotną korzyścią dla użytkowników instalacji solarnych jest obniżenie rachunków za ciepłą wodę, co przy rosnących cenach za energię elektryczną, gaz, olej opałowy, ma duże znaczenie dla budżetów domowych.

Projekt realizuje Związek Gmin Dorzecza Wisłoki we współpracy z 20 gminami Związku, koordynatorem projektu jest Maria Lignar. Obecnie gminy kontynuują podpisywanie umów z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.solary.wisloka.pl lub bezpośrednio w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle – Instytucji Realizującej Projekt.

(ZGDW w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE