Informacje

„Czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka, niż dawanie samego siebie bliźnim?”

„Współczesny świat zmusza do pośpiechu. Wciąż gonimy za czymś, być może nie zawsze wiemy dokąd i dlaczego, nie dostrzegamy innych: ich potrzeb, obecności. Ten pośpiech niesie też wiele zagrożeń. To piękne, że u podstaw strażackiej służby od jej początków leży troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek” – powiedział podczas jedenastej pielgrzymki strażaków ziemi jasielskiej do Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle druh Stanisław Święch.

Pielgrzymka strażaków do Dębowca
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

To jednocześnie pierwsza pielgrzymka po podniesieniu dębowieckiego sanktuarium do rangi Bazyliki Mniejszej. W powiatowym święcie strażaków-ochotników wzięły udział poczty sztandarowe i delegacje z jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego i powiatu gorlickiego (Rożnowice, Strzeszyn, Binarowa, Grudna Kępską, Głęboka i Biecz), a także zaproszeni goście w osobach: wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, a jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie druha Janusza Koniecznego, członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie druha Tadeusza Sieniawskiego, Posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy, Senator RP Alicji Zając, Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Andrzeja Wędrychowicza, wicestarosty jasielskiego Franciszka Miśkowicza, Burmistrza Miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego, wójta gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego i wójta gminy Nowy Żmigród Krzysztofa Augustyna.

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle reprezentowali: komendant st. bryg. Wiesław Latoszek, zastępca komendanta mł. bryg. Bogdan Ziemba oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego bryg. Wacław Pasterczyk.

Mszę świętą koncelebrowali: Krajowy Kapelan Strażaków ks. dr bryg. Jan Krynicki, kustosz Bazyliki Mniejszej w Dębowcu ks. superior Roman Grądalski, kapelan strażaków powiatu jasielskiego ks. prałat Tadeusz Wawryszko, a homilię wygłosił gościnnie kapelan strażaków powiatu strzyżowskiego ks. prałat Bogdan Bogaczewicz.

Straż pożarna jest postrzegana dzięki pracy przynoszącej konkretne efekty oraz ofiarności strażaków towarzyszącej wielu akcjom ratowniczym. Właśnie ta służba znajduje uznanie społeczne i zasługuje na świętowanie. Swoje święto strażacy obchodzą w maju. Jego termin nie zawsze jednak zgadza się z dniem świętego Floriana – naszego patrona. To już ponad sto lat dla niektórych jednostek przenikliwy głos syreny alarmowej, bez względu na pogodę i humory, rozrywa ciszę w nocy czy też gwar dnia. Przerywa sen, pracę, przerywa odpoczynek strażaków ziemi jasielskiej śpieszących z pomocą życiu i mieniu zagrożonych przez żywioły ognia, wezbrane wody, nawałnice burzowe i huragany, wypadki samochodowe czy chemiczne skażenia środowiska. Często niezwykle szlachetna służba. – usłyszeli podczas kazania uczestnicy pielgrzymki.

Kapłan podkreślił, że dzisiejsza straż jest nowoczesną formacją, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, gotowa nieść pomoc drugiemu człowiekowi niezależnie od pory dnia, warunków atmosferycznych czy humoru ratowników.

Przypomniał również, że strażacy biorą udział nie tylko w akcjach pożarowych, do których zostali powołani, ale usuwają też skutki współczesnych zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych.

To dobrze, że są jeszcze ludzie, na których można zawsze liczyć, bo są tam, gdzie być powinni, bo ślubowali trwać przy Bogu i pomagać ludziom. Nasza służba to nie tylko piękny mundur i odznaczenia, które słusznie się należą, ale przede wszystkim zaufanie, którym darzą Was inni, ciągle na Was licząc. Pamiętajcie o tym zawsze, gdy zakładacie mundur galowy, koszarówkę jadąc do akcji. Niech te dzisiejsze modlitewne spotkanie pobudzi Was do jeszcze intensywniejszej pracy nad sobą, nad swoją postawą, moralnością, byście w sposób odpowiedzialny kształtowali pokolenie młodych, nowych strażaków, które wychowane w trosce o dobro wspólne godnie przejmą kiedyś po Was sztafetę życia.

Ksiądz prałat Bogdan Bogaczewicz zwrócił uwagę, że druhowie potrafią wyraźnie manifestować swoje uczucia religijne, dając wyraz podczas różnego rodzaju uroczystości kościelnych.

Bardzo pragnę wyrazić szczerą wdzięczność Wam strażacy za to co czyniliście i nadal czynicie dla każdej swojej wspólnoty parafialnej, dla Kościoła czy też dla lokalnych społeczności, w których na co dzień żyjecie. Oprócz akcji ratowniczo-gaśniczych zbiorowo uczestniczycie przecież w życiu religijnym swoich parafii, szczególnie przy wielkich uroczystościach. Mamy w pamięci Waszą posługę w czasie peregrynacji obrazu Matki Bożej. Tradycyjnie wystawiacie symboliczną wartę przy Grobie Pańskim, udzielacie się w procesji Bożego Ciała czy też parafialnych odpustach. Gratuluję Waszej odwagi w wyznawaniu wiary i czynnym zaangażowaniu w życie parafii i swojej społeczności. – powiedział.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle druh Stanisław Święch podkreślił, że strażacy gromadzą się co roku u stóp Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, aby podziękować Jej za opiekę nad niebezpieczną, ale jakże piękną społeczną służbą.

4 maja obchodzony jest w całej Polsce dzień strażaka. Święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale i w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka, niż dawanie samego siebie bliźnim? Właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków – świętego Floriana. Tak dawniej, jak i dzisiaj strażacy wierni swojej tradycji niosą pomoc i ratunek tam, gdzie jest to potrzebne. Jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie powiatu jasielskiego działają i rozwijają się już od przeszło 140 lat i mimo wielu wydarzeń w historii naszej Ojczyzny jednostki te przetrwały do dnia dzisiejszego i stanowią silne ogniwo w systemie bezpieczeństwa powszechnego, czego dowodem są liczne akcje ratowniczo-gaśnicze. Dzisiaj z dumą możemy spojrzeć na dorobek każdej z 98 funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i każdego strażaka, a jest nas prawie 4500. – powiedział.

Szef ochotników powiatu jasielskiego przyznał też, że „osiągnięcia byłyby mniejsze, gdyby zabrakło bliskiej współpracy z władzami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami, którym bliskie są nasze ideały”.

Dobrze wyposażone i umundurowane jednostki OSP są gwarancją skuteczności w zapewnianiu bezpieczeństwa lokalnym społecznościom. – dodał.

Jednym ze znaczących partnerów jest właśnie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tylko w bieżącym roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznało dotacje dla jednostek OSP powiatu jasielskiego w wysokości 10 tysięcy złotych do zakupu zestawu ratownictwa technicznego (Święcany) oraz po 50 tysięcy złotych do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego do Kątów (gmina Nowy Żmigród), Nawsia Kołaczyckiego (gmina Kołaczyce) i Sądkowej (gmina Tarnowiec).

Strażacka pielgrzymka stała się okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla ochotniczego pożarnictwa.

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie nadał z dniem 18 kwietnia 2013 roku Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza druhom: Dominikowi Durałowi i Jerzemu Sanokowskiemu.

Za długoletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie nadał po raz drugi Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhowi Zygmuntowi Korczykowskiemu.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie postanowiło nadać Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhom: Józefowi Dziedzicowi, Piotrowi Śmietanie, Jerzemu Kuchcie i Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” druhom: Dawidowi Burdzie, Kamilowi Faryjowi, Józefowi Marchewce, Przemysławowi Stygarowi.

Za wzorową działalność w szeregach ochotniczego pożarnictwa Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie odznaczyło Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” druhów: Marcina Krajewskiego, Łukasza Rączkę, Krzysztofa Wiejowskiego, Krzysztofa Wojdyłę, Rafała Kuchtę.

Odznaczenia wręczyli: wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Konieczny i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek.

Dowódcą niedzielnych uroczystości był druh Piotr Kosiek, a uświetniła je orkiestra dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy na czele z kapelmistrzem Janem Zygmuntem oraz kompania honorowa z gminy Dębowiec.

FOTOGALERIA: XI Pielgrzymka Strażaków do Dębowca

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„Czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka, niż dawanie samego siebie bliźnim?””