Informacje

Miasto dotuje przebudowę skrzyżowania w Niegłowicach i budowę chodnika na Sobniowie

Dotację w wysokości 180 tysięcy złotych przekaże do jasielskiego starostwa samorząd miejski na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Jasła.

Roboty drogowe
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Pomoc finansowa w wysokości 80 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na odbudowę drogi powiatowej nr 1854R Jasło-Folusz, a dokładnie na przebudowę skrzyżowania ulicy Niegłowickiej z ulicą Gajową (droga gminna) z wykonaniem fragmentu chodnika w obrębie przedmiotowego fragmentu drogi.

Uzyskaliśmy informację, że przebudowa ulicy Niegłowickiej w zakresie posiadanych przez starostwo środków finansowych będzie się odbywać bez wymiany krawężników chcieliśmy w ramach tej kwoty przeznaczyć część pieniędzy na wykonanie nowego krawężnika, szczególnie w zakresie tego skrzyżowania jak i pozostałych przebiegających w obrębie miasta Jasła. Przedmiotowa uchwała pozwoli na udzielenie pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu w realizacji przebudowy połączenia ulicy Niegłowickiej z ulicą Gajową oraz wykonaniu części chodnika i odbudowy części okrawężnikowania ulicy Niegłowickiej. – powiedział Andrzej Gołąbek, kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Jaśle.

To część większego zadania, które będzie realizowane przez powiat jasielski w roku bieżącym. W ramach środków otrzymanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przebudowany zostanie odcinek „powiatówki” od skrzyżowania ulicy Niegłowickiej z ulicą 3-Maja (droga krajowa nr 28) za przejazdem kolejowym do skrzyżowania z drogą powiatową Majscowa-Bajdy w miejscowości Dębowiec.

Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni na całej jej długości oraz modernizację mostu na potoku bez nazwy. Termin realizacji mija 30 września br.

Druga dotacja w wysokości 100 tysięcy złotych ma być z kolei wykorzystana na dokończenie budowy chodnika wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż ulicy Floriańskiej na osiedlu Sobniów (droga powiatowa nr 1850R).

Zadanie to pozwoliłoby na zamknięcie ciągu pieszego wzdłuż przedmiotowego odcinka jezdni. W ubiegłym roku udało się wykonać ponad stumetrowy fragment od skrzyżowania z ulicą Różaną w stronę Wolicy.

Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 440 tysięcy złotych. Aby była możliwość skutecznego wykonania tego chodnika w tym roku, chociaż w niepełnym stanie, niezbędne jest wydanie około połowy z tego. Z informacji otrzymanej z Powiatowego Zarządu Dróg pozwoli to na okrawężnikowanie, wykonanie całej kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i wprowadzenie podłoża na całej długości. Byłoby to odpowiednio uwalcowane i pozwoliło mieszkańcom chodzić. Natomiast w przyszłym roku pozostałą część, czyli ułożenie 410 metrów bieżących chodnika. Pozwoliłoby to na zamknięcie inwestycji w pełni. – wyjaśnia Antoni Pikul, zastępca burmistrza Jasła.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE