Informacje

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego

W imieniu własnym, Zarządu i pracowników starostwa dziękuję za udzielenie absolutorium. Cały czas będziemy dokładać wszelkich starań, aby lata kolejne były coraz lepsze – powiedział Adam Kmiecik po otrzymaniu absolutorium na czwartkowej sesji Rady Powiatu (27 czerwca br.).

Starosta jasielski Adam Kmiecik
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podstawą do oceny Starosty i całego Zarządu Powiatu jest sprawozdanie finansowe. Wynika z niego, że w 2012 roku w budżecie powiatu niemal zbilansowały się dochody z wydatkami. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2012 zamknął się deficytem w kwocie 366 893 zł. Ujemny wynik pokryto przychodami z wolnych środków.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 39 381 948 zł, z kolei spłata kredytów, pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 8 741 806 zł. Zadłużenie jest wciąż bezpieczne – stanowi bowiem 36 % dochodów (przepisy dopuszczają maksimum 60 %).

Sprawozdanie zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, która zaopiniowała je pozytywnie. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Jej opinię odczytał Przewodniczący Komisji Józef Kozioł.

Podczas głosowania nad przyjęciem absolutorium 15 radnych głosowało za, a 7 wstrzymało się od głosu.

Nie będę przytaczał cyfr, natomiast pragnę w kilku zdaniach podkreślić, czym zajmował się Zarząd w 2012 r. – powiedział Starosta Jasielski Adam Kmiecik – Przede wszystkim było to podtrzymanie stabilizacji naszego budżetu, z dużym uwzględnieniem redukcji naszego zadłużenia. Z myślą o latach przyszłych, o przyszłej perspektywie finansowej, aby Powiat Jasielski miał zdolność pozyskiwania kolejnych dużych środków zewnętrznych. To wszystko działo się z zachowaniem płynności inwestycyjnej. Zarząd kładł duży nacisk, aby środki, z których mają być finansowane nasze inwestycje były środkami zewnętrznymi. W każdej możliwej sytuacji staraliśmy się o pozyskiwanie pieniędzy nie tylko unijnych, ale także rządowych i wojewódzkich, aby jak najmniej wydawać własnych środków powiatu. Udało się nam to dzięki temu, że często byliśmy uczestnikami większych projektów samorządowych, których często byliśmy inicjatorami. Niejednokrotnie w Jaśle spotykali się samorządowcy, żeby dyskutować i próbować sięgnąć po duże środki, które dla małych samorządowców są niedostępne. Za tą współpracę chciałbym im bardzo podziękować. Starosta dodał także, że w ubiegłym roku udało się ustabilizować sytuację w szkołach i podnieść jakość pracy w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego”