Kultura | rozrywka | edukacja

Do niedzieli: Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza

Jeszcze do niedzieli na jasielskim rynku trwać będzie „Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza”. W drewnianych budkach swoje wyroby prezentują rękodzielnicy z Polski i Słowacji.

Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

W ramach projektu prezentowane są wyroby rękodzielnicze z Jasła, Vranova, Humenne i ich okolic. Dodatkowo każdy uczestnik jarmarku może posłuchać nagranej na nośniku elektronicznym polskiej i słowackiej legendy oraz przeczytać ją z tablicy z legendą w języku polskim i w języku słowackim. W czwarty dzień trwania jarmarku, czyli w sobotę, odbędzie się degustacja tradycyjnych polsko–słowackich potraw regionalnych (żurku staropolskiego i lokszy ziemniaczanych).

Jednym z elementów projektu jest również przeprowadzenie dwudniowych warsztatów plastycznych dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Jasła i z Vranova nad Toplo’u. Warsztaty mają przybliżyć dzieciom niecodzienne sposoby malowania np. na drewnie, prace z gliną czy wypiekanie gliny.

Celem projektu jest promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Jasło) i jednostkami kultury po stronie słowackiej.

Partnerami mikroprojektu, którego wartość wynosi 46 tys. euro są: Miejski Dom Kultury Vranov nad Toplo’u ze Słowacji oraz Miejski Ośrodek Kultury Humenne ze Słowacji. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE