Informacje

Są środki na doposażenie samochodu ratowniczego OSP Osobnica

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy mają od kilku miesięcy nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ale ze względu na możliwości finansowe samorządu gminy Jasło udało się zakupić nowoczesny pojazd, jednak bez niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań ratujących życie i mienie mieszkańców. A ten to dla jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym to podstawa funkcjonowania.

OSP KSRG Osobnica
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Osobnica jest największą miejscowością w gminie Jasło. Ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu i położenie w obszarze zalewowym rzeki Bednarki oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w ubiegłym roku doposażono miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy (pisaliśmy o tym tutaj). W strażackiej nomenklaturze ma on charakter pojazdu lekkiego, którym – jak pokazała powódź sprzed trzech lat, która dotknęła również Osobnicę – można było szybko i sprawnie przewozić ratowników wraz z niezbędnym sprzętem.

Według specjalistów ze straży pożarnej takim wozem jest też wygodniej prowadzić działania podczas pożarów traw, a te w Osobnicy i okolicach każdego roku powodują, że syrena w miejscowej remizie wyje na wiosnę nawet po kilka razy tygodniowo.

Samochód udało się zakupić, bo złożyły się na niego dotacje zewnętrzne pozyskane z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a pozostałą kwotę pokryto z budżetu gminy Jasło. Ale bez niezbędnego wyposażenia, a w dzisiejszej dobie bez niego strażacy nie wiele mogą zdziałać.

Nie mieliśmy wówczas środków finansowych, aby je zabezpieczyć na pokrycie pełnych kosztów zakupu samochodu. Rozłożyliśmy to w czasie i na ten moment go doposażymy. Będzie to jeden z najnowocześniejszych samochodów strażackich w gminie Jasło, a może i w powiecie jasielskim. – podkreśla Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Będzie, bo gmina przekazała na karosację pojazdu 25 tysięcy złotych.

Ma być na nim zamontowany m.in. agregat prądotwórczy, beczka na wodę i pompa. Z tej niezbędnej kwoty strażakom udało się załatwić dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dostaną 11,5 tysiąca złotych. A te 11,5 tysiąca złotych od nas wykorzystają z kolei na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na garaż dla nowego samochodu. – wyjaśnia Pankiewicz.

Jak przyznaje Stanisław Pankiewicz, w bieżącym roku nie przewidziano wymiany taboru samochodowego w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Jasło. A działa ich tutaj trzynaście (Bierówka, Chrząstówka, Gorajowice, Łaski, Niepla, Opacie, Osobnica, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda, Żółków).

Chciałbym tutaj zaznaczyć, że są różne głosy w Radzie Gminy. Nie wszyscy radni, ale część z nich patrzy nie do końca przychylnie do takich działań. Powiedziałbym, że wszyscy druhowie-ochotnicy dbają o ten sprzęt. Tego majątku mamy bardzo dużo, bo jest on potrzebny. Te wszystkie zakupy nie utożsamiałbym z konkretnymi jednostkami, tylko dla nas wszystkich. Dlatego, że ten sprzęt służy do ratowania mienia i jak trzeba by udzielić pomocy. – mówi.

Wójt dodał, że w 2012 roku został złożony projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jasło poprzez doposażenie jednostek OSP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – działanie „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom”, razem z 35 innymi propozycjami z całego regionu. Jednak tylko dwa z nich spełniały kryteria ustalone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (komend wojewódzkich: Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie).

Naszym zamiarem było doposażyć OSP Szebnie i Trzcinica w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz OSP Bierówka i Warzyce w lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Oczywiście, mamy starszy sprzęt, ale on zabezpiecza nasze potrzeby. Ale przy niewielkim wkładzie finansowym gminy trudno byłoby nie skorzystać z takiej szansy. – przyznaje Pankiewicz.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE