Kultura | rozrywka | edukacja

Biblioteka AK przekazana jasielskiej MBP

Jasielskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przekazało w darze księgozbiór swojej biblioteki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Jaśle. W uroczystym przekazaniu książek uczestniczyli: prezes Koła Witold Świdrak, zastępca prezesa Zygmunt Waśko, skarbnik Stanisław Grzesiakowski.

Biblioteka AK
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Przekazany księgozbiór to prawie 500 książek, dotyczących wydarzeń związanych z historią II wojny światowej. Publikacje – o wyjątkowej wartości historycznej i regionalnej – prezentują dzieje ruchu oporu na terenach okupowanych, opisują walki kampanii wrześniowej, ciężkie zmagania wojsk w wyzwalaniu ziem spod okupacji niemieckiej czy działalność konspiracyjną Armii Krajowej, zarówno na Podkarpaciu jak i w całej Polsce.

„Ogromnie dziękuję Zarządowi Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle za podarowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle tego cennego, szczególnie ze względu na historię regionu, księgozbioru. Myślę, że będzie często wykorzystywany przez jaślan, szczególnie w edukacji historycznej i regionalnej. Z księgozbioru czytelnicy będą mogli korzystać od 1 sierpnia w Czytelni Głównej i Wypożyczalni dla Dorosłych.” – powiedziała Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP.

Wśród otrzymanych publikacji szczególnie cenne są te, które dokumentują wydarzenia istotne dla naszego regionu w czasie II wojny światowej i trudnych lat powojennych. Swoistą perełką w otrzymanym księgozbiorze  jest maszynopis wspomnień Józefa Bochenka członka Armii Krajowej, przedstawiający działalność konspiracyjną całej rodziny, która podczas okupacji prowadziła w swoim domu punkt kontaktowy „U Michała”. Księgozbiór zawiera wiele pozycji wydanych przez  jasielskie Koło Żołnierzy AK  dokumentujących historię Jasielszczyzny: m. in. „Wspomnienia żołnierzy NOW-AK z powiatu jasielskiego” w opracowaniu Stanisława Fryca, „Sylwetki i wspomnienia żołnierzy ZWZ-AK-NOW  Jasielszczyzny” oraz „Ruiny Jasła w fotografii prof. Wojciecha Walczaka” autorstwa Zdzisława Świstaka, „Wspomnienia Władysława Midora żołnierza placówki ZWZ-AK Nowy Żmigród krypt. „Zimorodek” opracowane przez Wiesława Hapa czy wspomnienia z lat wojny i okupacji Mieczysława Stanka – „Wojna w mojej pamięci”.

Przekazany księgozbiór nie tylko wzbogaci biblioteczne zbiory regionaliów, ale przede wszystkim będzie służył upamiętnianiu, kultywowaniu etosu Armii Krajowej w środowisku oraz patriotycznemu wychowaniu młodego pokolenia.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE